Skip to main content

Publik Teknisk Beskrivning

Tillarbetslivet är en SaaS tjänst som inte kräver någon installation i användarkommunens infrastruktur.

  • Systemet är byggt på Ruby on Rails, och använder Nginx som webbserver och MySQL
    som databas. Allt körs på Linux. 
  • Lösningen driftas på servrar hos företaget Glesys i Falkenberg.
  • Vi krypterar de backuper som långtidslagras med 256 bitars AES. Kommunikation med tjänsten görs över https vilket innebär att trafiken är krypterad. Databasen finns på samma servern som tjänsten. Datat i databasen krypteras inte.

  • Tredjepartslicenser: Det är bara öppen källkod utan några licenskostnader som används, både för utveckling
    och drift av applikationen.
  • Multi tenant-produktion: Applikationen stödjer multi tenant-produktion, d.v.s. att flera olika kommuner kan använda systemet utan att påverka varandra. Det går att lägga till fler kommuner via gränssnittet för systemadministration. Kommunens administratörsanvändare kan se information som tillhör den kommun de jobbar i, men inte något som tillhör andra kommuner. Det går att konfigurera olika typer av prao / praktik för olika kommuner, det görs också i gränssnittet för systemadministration. Konfigurationen för kommuner görs genom systemadministration. Det innebär att det blir ett fåtal personer som får göra inställningar för alla kommuner.