För Skolhuvudmän

Centrala Processer Skolhuvudmän

Den centrala processen i Tjänstekollen illustreras nedan. Så snart en Resurs inte längre är Aktiv, på grund av att Leverantören förändrat tjänsten på något vis eller att lagstifning förändrats eller andra skäl, så får processen tas om.

 1. Skapa Resursbegäran och Resurs
 2. Bedöma Resurs
 3. Bedöma Resurs ur pedagogiskt perspektiv
 4. Arkivera Bedömning

 

1.Från Resursbegäran till Aktiv Resurs till Bedömning

2.Bedömma Resurs - detalj

Bedömning har nu status = Aktiv och delas med andra skolhuvudmän.

 

3. Bedöma Resurs ur pedagogiskt perspektiv

4.Arkivera Bedömning

Då en bedömning inte längre anses gällande kan en Skolhuvudman sätta den till status=Arkiverad och den är då inte längre gällande.

Man gör det enkelt genom att i verktyget välja att klicka på Arkivera till vänster om respektive Resurs.

Om man åter vill aktivera en Bedömning, går man till menyvalet Bedömningar och i listan med Ej Aktiva Bedömningar kan man klicka på Aktivera till vänster om den Bedömning man åter vill Aktviera.

 

 

 

Startsidan

 

Skolhuvudmän har en vänstermeny med följande val

image-1706888879641.png

 1. Resurser - innehåller information om alla aktiva och akriverade Resurser. Man kan filtrera och söka i de olika listorna. Från detta menyval kan man även skapa en begäran om information för en ny resurs, en resursbegäran.
 2. Bedömningar - valet fokuserar på att skapa, ändra, ta bort och arkivera bedömningar. 
 3. Leverantör - en lista med sökmöjligheter för de leverantörer som finns i Tjänstekollen.Skolhuvudmän, en sökbar lista på alla skolhuvudmän som använder Tjänstekollen.
 4. Användare - en lista med alla användare för den egna skolhuvudmanen, samt möjlighet för en Admin att skapa nya användare och att ändra och ta bort befintliga användare.
 5. Statistik - ett menyval som samlar olika statistik för resurser, bedömningar och annat.
 6. Dokumentation vilket leder till den dokumentation du just läser
 7. Forum vilket är en länk till det forum alla skolhuvudmän som nyttjar Tjänstekollen får tillgång till.
 8. Support - en länk till Sambruk Supports e-post.

Startsidan ser ut enligt nedan i sin helhet. Den innehåller tre olika flikar:

 1. Resursbegäran
 2. Aktiva Resurser
 3. Ej Aktiva Resurser

image-1705047014213.png

Under fliken Resursbegäran kan man se alla sina egna resursbegäran, men man kan även se alla andra skolhuvudmäns resursbegäran som är under behandling.

Då en resursbegäran är behandlad och en aktiv resurs skapats så syns den fortfarande i listan tills den skolhuvudman som begärt resursen klickar på Hanterad till vänster om resursen i listan.

 

Skapa ny användare

Observera att skolhuvudmannen ansvarar för användarhanteringen i systemet. Att rätt personer har rätt behörigheter för den aktuella skolhuvudmannen och att personer som inte längre ska ha tillgång tas bort.

 

 

image-1705074233614.png

 

För att skapa en ny användare i den egna organisationen följ stegen nedan.

 1. Klicka på knappen "Skapa ny användare"
 2. Fyll i informationen .
 3. Klicka på Spara
 4. Meddela inloggninsuppgifter till den nya användaren.

Skapa Resursbegäran

Gå till Startsidan

Där finns knappen 

image-1699959776591.png

Klicka på denna och fyll i formuläret enligt nedan:

 

image-1705047478748.png

För att ange leverantör så välj från listan med rubriken Leverantör. OM inte leverantören finns i den listan så skriv in namnet på leverantören i fältet med rubriken Ny Leverantör.

Ge så mycket information ni kan, om det är otillräckligt för att Cantral Admin ska kunna hantera begäran så återkommer hen med kompletterande frågor till er.

Resursbegäran dyker upp i listan enligt nedan om man klickar på Refresh.

image-1705047521210.png

Då en resursbegäran är behandlad och en aktiv resurs skapats så syns den fortfarande i listan tills den skolhuvudman som begärt resursen klickar på Hanterad till vänster om resursen i listan.

 

 

   

  Bedöma Resurser

  När en Resurs finns aktiv i Tjänstekollen kan man som Skolhuvudman utföra en Bedömning. Det finns tre vägar för att skapa en bedömning.

  1. Från listan med Aktiva Resurser kan man klicka på ett val till vänster om resursen "Snabbbedömning"
  2. Från samma lista kan man klicka på knappen till höger i den undre listan med texten "Skapa ny bedömning".
  3. Från menyvalet Bedömningar och knappen Skapa Bedömning.

  Om man väljer att skapa bedömningen utifrån listan med Aktiva resurser, välj "Snabbedömning" så behöver man inte välja vilken resurs bedömningen avser.

  Man kan till varje bedömning koppla fritt antal noteringar som refererar till olika informationsfält för den aktuella resursen. Dessa noteringar kan man i varje enskillt fall välja att göra interna eller publika, dvs om de endast ska visas för den egna skolhuvudmannen eller för alla skolhuvudmän som nyttjar Tjänstekollen.

   

  image-1705047617101.png

  Man kan i bedömningen nedan ange tre olika bedömningar:

  1. Godkänd
  2. Godkänd med restriktioner
  3. Inte Godkänd

  Det finns ett fält, Motivering till beslut, där man fyller i vad bedömningen baseras på.  Det finns även ett fält för Restriktioner, där man fyller i eventuella användningsrestriktioner.

  I formuläret enligt nedan skriver man in sin bedömning.

  image-1699960547072.png

  När man skapat en bedömning, men inte aktiverat den, kan man lägga till noteringar enligt nedan.

  image-1705048466595.png

   

  Bedömning ur pedagogiskt perspektiv

  Det finns möjlighet i systemet att utärda en bedömning av en Resurs ur ett pedagogiskt perspektiv. Varje användarorganisation väljer själva om de vill nyttja detta eller inte. Det finns inget krav i processen att det ska förekomma en pedagogisk bedömning innan en GDPR bedömnin kan göras. Dessa två bedömningar är helt fristående från varandra.

  Den roll som kan skapa en pedagogisk bedömning kallas School Admin Educational.

  Rollen School Admin Data Integrity kan se den pedagogiska bedömningen, men inte skapa den.

  I Vänstermeny väljer man menyval Resurs och får upp tabellen nedan, man väljer den knapp som det står SKapa Ped Bedömning på.

  image-1698067645451.png

  Nu kommer följande dialogruta upp och man skriver där in sin bedömning och klickar på den blå Spara knappen.