Skip to main content

Användarscenarios att testa

Man testar lösningen utifrån den roll man tilldelats i testningen. Nedan finns en sammanställning över de olka testscenarios som ska genomföras per roll.

Återrapportera via denna länk: ÅTERRAPPORTERA

Ni kan använda testprotokollet nedan under tiden ni testar och skicka det via epost till thomas.wennersten@sambruk.se istället för att återrapportera via formuläret ovan. Eller så kan ni göra på båda sätt. Ni bestämmer och all återkoppling kommer sammanställas och ligga till grund för revision av Tjänstekollen inför lansering av version 1.0.

Ni kan naturligtvis testa mycket mer än det som sammanställts nedan, bara bra ju mer fel vi hittar!

Testprotokoll Tjänstekollen version 0.9.docx

 

School Admin Dataintegrity - den vanligaste typen av användare

 1. Skapa en ny användare för den egna organisationen
 2. Skapa en Resursbegäran
 3. Skapa en Bedöming av en Resurs
 4. Arkivera en bedömning.

 5. Ta del av andra skolhuvudmäns bedömningar av en Resurs

 6. Visa den egna organisationens bedömningar av en Resurs

 7. Söka bland Resurser för att hitta något specifikt

 8. Ta kontakt med en annan organisation som skapat en bedömning av en Reurs ni är intresserade av att bedömma.

 9. Skapa en ny tråd i forumet avseende en specifik Resurs eller en specifik Leverantör.

 10. Kommentera på en redan skapad tråd i forumet.

   

   

School Admin Educational

 1. Sök fram Resurs ni vill bedömma
 2. Gör två olika pedagogisk bedömningar av två olika Resurser.
 3. Skapa en Resursbegäran.
 4. Skapa ett Foruminlägg
 5. Kommentera på en befintlig forumtråd.

Vendor

 1. Skapa en ny användare för den egna organisationen
 2. Besvara en uppmaning att lägga in information om en Resurs. Spara som utkast.
 3. Färdigställ inlämnande av information för en Resurs och skicka in den för aktivering till Sambruk Admin.
 4. Skapa en ny Resurs och lägg in information.
 5. Kopiera en Resurs och lägg in ny information.