Bedöma Resurser

När en Resurs finns aktiv i Tjänstekollen kan man som Skolhuvudman utföra en Bedömning. Det finns tre vägar för att skapa en bedömning.

  1. Från listan med Aktiva Resurser kan man klicka på ett val till vänster om resursen "Snabbbedömning"
  2. Från samma lista kan man klicka på knappen till höger i den undre listan med texten "Skapa ny bedömning".
  3. Från menyvalet Bedömningar och knappen Skapa Bedömning.

Om man väljer att skapa bedömningen utifrån listan med Aktiva resurser, välj "Snabbedömning" så behöver man inte välja vilken resurs bedömningen avser.

Man kan till varje bedömning koppla fritt antal noteringar som refererar till olika informationsfält för den aktuella resursen. Dessa noteringar kan man i varje enskillt fall välja att göra interna eller publika, dvs om de endast ska visas för den egna skolhuvudmannen eller för alla skolhuvudmän som nyttjar Tjänstekollen.

 

image-1705047617101.png

Man kan i bedömningen nedan ange tre olika bedömningar:

  1. Godkänd
  2. Godkänd med restriktioner
  3. Inte Godkänd

Det finns ett fält, Motivering till beslut, där man fyller i vad bedömningen baseras på.  Det finns även ett fält för Restriktioner, där man fyller i eventuella användningsrestriktioner.

I formuläret enligt nedan skriver man in sin bedömning.

image-1699960547072.png

När man skapat en bedömning, men inte aktiverat den, kan man lägga till noteringar enligt nedan.

image-1705048466595.png

 


Revisions #9
Skapad 25 maj 2023 14:30:49 av Admin
Uppdaterad 2 februari 2024 15:45:18 av Admin