Informations versioner

Alla resursers informationer är kopplade till en informationsversion. När en leverantör behöver justera informationen om en aktiv resurs begär man att den ska öpnnas för ändring enligt nedan:

image-1705057407887.png

Då kommer en dialog upp som ser ut enligt nedan, när den sparas kommer resursens status att sättas till pågående igen och skolhuvudmänen kommer inte kunna göra bedömningar på den.

Man anger vad man avser förändra i informationen. Man kan redigera denna notering senare innan resursen åter skickas för aktivering.

image-1705057554328.png

Då man klickar på "Öpnna för resursen för ändring" ändras status på den till "Pågående" och den dyker upp i fliken "Resurser att hantera".


Revisions #5
Skapad 14 november 2023 12:37:29 av Admin
Uppdaterad 12 januari 2024 11:07:02 av Admin