Inclubit - Introduktion

Introduktion

Inclubit erbjuder en möjlighet för en elev att delta i undervisningen från en annan plats än klassrummet, t.ex. från sitt hem, låt oss referera till denna elev som distans-elev. 

Inclubit1.jpg

I klassrummet placeras en VR kamera på ett stativ, kameran innehåller även en mikrofon och kan alltså sända både en 360 graders bild samt ljud från klassrummet. Kameran ansluts till en PC i klassrummet, PC:n kopplas gärna med kabel till Internet, men kan även kopplas till Internet via wifi. Till PC:n ansluts gärna en extern högtalare så att eleverna i klassrummet kan höra vad distans-eleven säger.

Hos distans-eleven finns ett par VR glasögon och tillgång till Internet via wifi. Distans-eleven Kan se alla i klassrummet och höra vad de säger, samt även tala med alla i klassrummet. VR headsetet innehåller såväl bildskärm, mikrofon samt högtalare.

Teckna avtal

För att en skola ska kunna nyttja Inclubit behövs följande: