Beskrivning av Informationsmängder

Personinformation från Skatteverket

Företag och organisationer från Bolagsverket

Fordonsinnehav från Transportstyrelsen

Telefonnummer