Ny Easy!Appointments site

Steg:

  1. Skapa servern genom klona Sambruks installation
  2. Skapa I DNS subdomänen [kommunnamn].medborgarpc.se
  3. Lägg upp A samt AA record i DNS för den nya servern som skapats upp i Elestio.
  4. Vänta en timme
  5. Sätt PTR record i Elestio till [komunnamn].medborgarpc.se
  6. Vänta en kvart
  7. Sätt TTL för [kommunnamn].medborgarpc.se
  8. Säkerställ att information för SMS är korrekt. Information finns i lösenordsdatabasen.
  9. Lägg till API nyckel till Easyappointments, specifik per varje server. Kopplas till den aktuella Siten för MedborgarPC

 

Man måste ändra i filev .env enligt nedan, annars dyker inte bokningsbara tider upp. Detta görs enklast från Elestio panelen, kanppen Update config. Klicka på Env.

image-1707320509795.png

DOMAIN ska alltså vara [kommunnamn].sambruk.se

Detta kan inte göras förrän denna aktuella Easyappointments servern kopplats till rätt subdomän enligt ovan.

Efter detta är gjort så måste man gå till Elestions panel och välja Restart


Revisions #2
Skapad 7 februari 2024 15:40:50 av Admin
Uppdaterad 29 maj 2024 12:39:39 av Admin