Skip to main content

Tekniska krav

 

 

Klienterna använder webRTC vilket normalt går över UDP. Så klienterna behöver tillåtelse att kommunicera över UDP. Servern är konfigurerad att använda spannet 40000-49999.
Utöver det är det de vanliga "internet"-portarna 80 och 443 över TCP.