Skip to main content
Avancerad sök
Söktermer
Innehållstyp

Exakta matchningar
Taggar
Datumalternativ
Uppdaterade efter
Uppdaterade före
Skapade efter
Skapade före

Sökresultat

153 resultat

Tillarbetslivet.nu

Inställningar ställföreträdare

Provisum Ställföreträdare Användarhandledning

Första gången en ny huvudman loggar in behöver kontaktuppgifter och preferenser kring notifikationer ställas in, se Figur 7. Här kan du också hålla dina kontaktuppgifter uppdaterade. Figur 7 - inställningar ställföreträdare

Kommande funktioner

Användarhandbok Tillarbetslivet

Dessa funktioner ligger i vår testmiljö - INTE på den skarpa sidan!

För Skolhuvudmän

Användarhandledning Tjänstekollen

För Leverantörer

Användarhandledning Tjänstekollen

Testning

Användarhandledning Tjänstekollen

Detta kapitel finns endast under utvecklingsfasen och innehåller information till dei projktgruppen som testar lösningen innan lansering.

Notifieringar

Användarhandledning Tjänstekollen

Sammanställning över vilka e-post notifieringar som skickas ut.

Digital hjälp

DigidelCenter Säter

Samverkan

DigidelCenter Säter

Fixoteket

DigidelCenter Säter

Stärkta biblioteksprojekt

DigidelCenter Säter

* Mötesplats på biblioteket, generationsöverskridande i Fixoteket (2018–2019) * Unga i Fixoteket (2019–2020) * Fixotek hjärta DigidelCenter (2020-2021) * Bibliotek, Fixotek och DigidelCenter i Säter för barn och unga (2021-2022) * Medskapande demokratiutve...

Test

Användardokumentation

    test

Inloggning

Provisum Ställföreträdare Användarhandledning

När användaren ska logga in till systemet kommer följande bild att visas, Figur 1. Användaren klickar då på pilen ovanför logga in knappen för att välja identifikationsalternativ, se Figur 2. Figur 1 - inloggningsvy Figur 2: Inloggningsalternativ Efter ...

Introduktion

Provisum Ställföreträdare Användarhandledning

Kom i gång med din redovisning Om du sedan tidigare har redovisat i Valter kommer dina löpande inkomster och utgifter att finnas där För det fall du är helt ny så kommer du första gången du loggar in få ange hur du vill få notifieringar om nya meddelande/hän...

Startsida

Provisum Ställföreträdare Användarhandledning

När inloggningen är klar visas startsidan. På denna vy kan en till vänster under nyheter läsa information för överförmyndaren som är viktig för dig som ställföreträdaren att veta. På höger sida under meddelanden visas alla olästa meddelanden som du har att han...

Inställningar – Huvudman

Provisum Ställföreträdare Användarhandledning

Det är inte tvingande att fylla i kontaktuppgifter för huvudmannen. Dock är det kritiskt att denna är ifylld korrekt om huvudmannen ska kunna granska och signera ärenden och handlingar digitalt via e-tjänsten. Om så är fallet behöver korrekt mejladress eller t...

Förberedelser inför prao

Användarhandbok Tillarbetslivet

För samordnare. Gäller prao för alla kommuner samt APL i Leksand

Ärenden

Provisum Ställföreträdare Användarhandledning

För att hantera ärenden klickar du på ärendeknappen i menyn till vänster efter att ha valt den huvudman som ett ärende ska påbörjas för. Du klickar sedan på ”skapa nytt ärende” och väljer rätt ärendetyp i menyn, se Figur 9. Figur 9 - Skapa ett nytt ärende ...

Dagbok och körjournal

Provisum Ställföreträdare Användarhandledning

Dagboken har som huvudsyfte att underlätta jobbet för dig som ställföreträdarna genom att löpande kunna lägga in aktiviteter som genomförs inom ramen för uppdraget. Efter att huvudman har valts kan du registrera dagbokshändelser. Först ska korrekt redogörelse ...

Räkningar

Provisum Ställföreträdare Användarhandledning

Under räkningar sker den löpande redovisning för huvudmannens inkomster och utgifter. Det är under räkningar som huvudmannens alla konton med olika former av tillgångar ska registreras och under räkningar hanteras de löpande räkningarna. Det är även under räkn...

Synpunkter

Provisum Ställföreträdare Användarhandledning

Om du som ställföreträdaren har några synpunkter eller åsikter på e-tjänsten kan dessa registreras genom att klicka på synpunkter i vänstermenyn och sedan fylla i sina synpunkter i meddelandefältet och klicka på skicka in, se Figur 24. En e-post skickas då til...

Vanliga frågor och svar

Provisum Ställföreträdare

Nr Fråga Svar 1. Behöver jag göra något för att kunna logga in? Nej, så fort du har ett uppdrag som ställföreträdare i en kommun som använder Provisum kan du logga in med ditt personnummer och Bank Id/Freja 2. ...

Hur lägger jag till elever? Hur ändrar jag klasslistan?

Användarhandbok Tillarbetslivet Frågor & Svar

För att lägga till elever: 1. Klicka på "Klasslistor" i vänstermenyn.(2. Välj skola om du ansvarar för flera skolor)3. Välj klass4. Klicka på "Skapa en elev" eller "Skapa flera elever"5. Fyll i elevens namn. Om eleven ska logga in på sidan behöver man lägga t...

Hur ger jag en elev en plats från platsbanken?

Användarhandbok Tillarbetslivet Frågor & Svar

- Gå in på "Elevers val" i vänstermenyn - Välj klassen som eleven går i - Välj eleven i klasslistan - Välj arbetsplatsen i listan  - Längst ned på sidan under "Skapa val" kan du klicka på Status och ändra den till "Reserverad" eller "Godkänd"- Klicka s...

Hur lägger jag in en egen plats på ett företag som finns i platsbanken?

Användarhandbok Tillarbetslivet Frågor & Svar

Detta kan även användas för att minska antalet dubbletter av arbetsplatser. - Gå in på "Elevers val" i vänstermenyn- Välj klassen eleven går i- Leta upp eleven i listan och klicka på snabbskapa egen plats för den eleven- Fyll i företagets namn och postnumme...

Personer och realtioner

Multifråga XL - Användarhandledning Beskrivning av Informationsmängder

Företag och organisationer

Multifråga XL - Användarhandledning Beskrivning av Informationsmängder

Fordon

Multifråga XL - Användarhandledning Beskrivning av Informationsmängder

Telefonnummer

Multifråga XL - Användarhandledning Beskrivning av Informationsmängder

Elevers val

Användarhandbok Tillarbetslivet Praoansökan

  Klicka på "Elevers val" i vänstermenyn för att komma till sidan som bilden ovan visar.Längst upp kan du se vilken period praon gäller för.Under perioden står det när praokorten kommer att mejlas ut. För att skriva ut en pappersblankett kan du klicka på "...

Uppbyggnaden av ett samverkansrum

samverka.sambruk.se

Inom Sambruk finns många olika grupperingar och som representant för en medlem kan du vara del av en eller flera grupperingar. De olika typerna av grupper är: 1. Nätverksgrupper 2. Projektgrupper 3. Förvaltningsgrupper Alla grupper har tillgång til...

Godkännandeprocessen

Användarhandbok Tillarbetslivet

Fas 2 - Gäller prao för alla kommuner samt APL i Leksand

Provisum

Systemdokumentation

Finns på EGIL github

Sambruks Samverkansplattform

Här samlas dokumentation om Sambruks Samverkansplattform.

MedborgarPC

Tjänstekollen

DigidelCenter

En samskapad hylla där alla DigidelCenter bidrar

Användarhandbok Tillarbetslivet

OBS: Vissa sidor kan se annorlunda ut för dig som använder Tillarbetslivet beroende på vad din kommun och/eller skola har valt för inställningar.

Behov

Användardokumentation

Administrera Tillarbetslivet

Under uppbyggnad.

Provisum Ställföreträdare

En instruktion för den som har uppdrag som ställföreträdare i någon av de kommuner som nyttjar systemet Provisum för handläggning av överförmyndar ärenden.

Multifråga Classic Användarhandledning

Multifråga XL - Administration

Multifråga XL - Användarhandledning

samverka.sambruk.se

Denna dokumentation beskriver hur man arbetar i Sambruks samverkansplattform. Du kan alltid få hjälp genom att maila till Sambruk Support. Du hittar information om detta via: https://sambruk.se/support/

meet.sambruk.nu

Introduktion till Sambruks videomötestjänst

Multifråga XL Teknisk dokumentation

Praoansökan

Användarhandbok Tillarbetslivet

Fas 1 - Gäller prao för alla kommuner samt APL i Leksand

POC

Här finns dokumentation för er som vill delta i en POC av MedborgarPC och även anmälningslänk till POC:en samt länk till Admin gränssnitt. Slutligen finns en länk till en utvärdering som ni kan använda löpande under er utvärdering eller i slutet för att åte...

Wiki – efter 5 år med Digidel

Jonna & Terese

Ja vi får väl se vad det blir här

Användarhandledning Tjänstekollen

DigidelCenter Säter

Syftet med DigidelCenter Säter är att skapa en plattform för digitalt lärande, fokus ligger på ökad digital kunskap och eget skapande. DigidelCenter Säter ska dels vara en resurs för kommunens verksamheter men även ett stöd för människor att komma igång med di...

DigidelCenter Säter
Jonna Steinrud
Viktoria Carlberg

CRM

Videoinstruktioner

Provisum Ställföreträdare

Årsräkningar
Behov
Inloggning
Kontoutdrag

Användarhandledning

Provisum Ställföreträdare

Frågor & Svar

Användarhandbok Tillarbetslivet

Vanligt förekommande frågor besvaras här med tydliga instruktioner.

Definiera Roller

Multifråga XL - Administration

Koppla AD till roller

Multifråga XL - Administration

Installera inloggningskomponent

Multifråga XL - Administration

Beskrivning av Informationsmängder

Multifråga XL - Användarhandledning

Skolors behov

Användarhandbok Tillarbetslivet Praoansökan

Under "Skolors behov" kan du se praoperioderna som är upplagda för dina elever. Här kan du se när eleverna ska ut på prao, hur länge de kan ansöka platser i platsbanken och när praokorten skickas ut. Klicka på "Nytt behov för elever som ska ut ..." för att ...