Skip to main content
Avancerad sök
Söktermer
Innehållstyp

Exakta matchningar
Taggar
Datumalternativ
Uppdaterade efter
Uppdaterade före
Skapade efter
Skapade före

Sökresultat

169 resultat

Tillarbetslivet.nu

Personer och realtioner

Multifråga XL - Användarhandledning Beskrivning av Informationsmängder

Funktioner som finns på sidan

Användarhandbok Tillarbetslivet

För Skolhuvudmän

Användarhandledning Tjänstekollen

För Leverantörer

Användarhandledning Tjänstekollen

Notifieringar

Användarhandledning Tjänstekollen

-------------------OBSERVERA - INGA NOTIFIERINGAR ÄR ÄNNU AKTIVA I TJÄNSTEKOLLEN ----------------- Sammanställning över vilka e-post notifieringar som skickas ut.

Digital hjälp

DigidelCenter Säter

Samverkan

DigidelCenter Säter

Fixoteket

DigidelCenter Säter

Stärkta biblioteksprojekt

DigidelCenter Säter

* Mötesplats på biblioteket, generationsöverskridande i Fixoteket (2018–2019) * Unga i Fixoteket (2019–2020) * Fixotek hjärta DigidelCenter (2020-2021) * Bibliotek, Fixotek och DigidelCenter i Säter för barn och unga (2021-2022) * Medskapande demokratiutve...

Nyligen tillagda funktioner

Användarhandbok Tillarbetslivet

Test

Användardokumentation

    test

Hur lägger jag till elever? Hur ändrar jag klasslistan?

Användarhandbok Tillarbetslivet Frågor & Svar

För att lägga till elever: 1. Klicka på "Klasslistor" i vänstermenyn.(2. Välj skola om du ansvarar för flera skolor)3. Välj klass4. Klicka på "Skapa en elev" eller "Skapa flera elever"5. Fyll i elevens namn. Om eleven ska logga in på sidan behöver man lägga t...

Hur ger jag en elev en plats från platsbanken?

Användarhandbok Tillarbetslivet Frågor & Svar

- Gå in på "Elevers val" i vänstermenyn - Välj klassen som eleven går i - Välj eleven i klasslistan - Välj arbetsplatsen i listan  - Längst ned på sidan under "Skapa val" kan du klicka på Status och ändra den till "Reserverad" eller "Godkänd"- Klicka s...

Hur lägger jag in en egen plats på ett företag som finns i platsbanken?

Användarhandbok Tillarbetslivet Frågor & Svar

Detta kan även användas för att minska antalet dubbletter av arbetsplatser. - Gå in på "Elevers val" i vänstermenyn- Välj klassen eleven går i- Leta upp eleven i listan och klicka på snabbskapa egen plats för den eleven- Fyll i företagets namn och postnumme...

Företag och organisationer

Multifråga XL - Användarhandledning Beskrivning av Informationsmängder

Förberedelser inför prao

Användarhandbok Tillarbetslivet

För samordnare. Gäller prao för alla kommuner samt APL i Leksand

Fordon

Multifråga XL - Användarhandledning Beskrivning av Informationsmängder

Telefonnummer

Multifråga XL - Användarhandledning Beskrivning av Informationsmängder

Elevers val

Användarhandbok Tillarbetslivet Praoansökan

  Klicka på "Elevers val" i vänstermenyn för att komma till sidan som bilden ovan visar.Längst upp kan du se vilken period praon gäller för.Under perioden står det när praokorten kommer att mejlas ut. För att skriva ut en pappersblankett kan du klicka på "...

Skolors behov

Användarhandbok Tillarbetslivet Praoansökan

Under "Skolors behov" kan du se praoperioderna som är upplagda för dina elever. Här kan du se när eleverna ska ut på prao, hur länge de kan ansöka platser i platsbanken och när praokorten skickas ut. Klicka på "Nytt behov för elever som ska ut ..." för att ...

Tilldela plats från platsbanken

Användarhandbok Tillarbetslivet Praoansökan

Din kommun kanske inte använder platsbanken, kontakta din samordnare för mer information.   När du klickar på en elevs namn kommer du in på denna sida där du kan se en lista med alla praoplatser som finns i platsbanken.Längst ned i högra hörnet på sidan fi...

Blankett egen plats

Användarhandbok Tillarbetslivet Praoansökan

När du klickar på länken för "Blankett egen plats" kommer du till den här sidan. OBS: Din kommun kanske inte vill att elever eller arbetsplatser ska lägga in egna platser digitalt, kontakta din samordnare för mer information.    På den här sidan kan du me...

Snabbskapa egen plats

Användarhandbok Tillarbetslivet Praoansökan

Om du har fått en pappersblankett av en elev lägger du in den digitalt på denna sida. Lägg in platserna löpande så att du får tid över till godkännandeprocessen senare! Här lägger du in all information om praoplatsen som står på pappersblanketten.  Du beh...

Praoplats

Användarhandbok Tillarbetslivet Praoansökan

I kolumn "Plats" kan du se information om och ändra på en elevs praoplats.   1. Klicka på arbetsplatsens namn för att få mer information om arbetsplatsen. Detta är samma sida du kommer till när du tilldelar en plats från platsbanken till en elev.Här kan du...

Hur raderar jag en praoplats från en elev?

Användarhandbok Tillarbetslivet Frågor & Svar

- Gå in på "Elevers val" i vänstermenyn- Välj klassen som eleven går i- Leta upp eleven i klasslistan För en snabbskapad plats kan du radera praoplatsen genom att klicka på "Radera snabbskapad plats". Detta raderar platsen från platsbanken! Klicka på namne...

Fördelning av praoplatser

Användarhandbok Tillarbetslivet Godkännandeprocessen

När ansökningsperioden för eleverna är slut går du vidare till detta steg. Om din kommun inte använder platsbanken kan du hoppa över detta steg.   Om din skola delar praoperiod med en annan skola så kan det vara så att du inte har behörighet att fördela pla...

Instruktioner för hur elever söker praoplatser

Användarhandbok Tillarbetslivet Praoansökan

Eleven loggar in, men kan inte söka prao?

Användarhandbok Tillarbetslivet Frågor & Svar

Kontrollera reserverade platser och godkänn praoplatser

Användarhandbok Tillarbetslivet Godkännandeprocessen

När du går in på klassen i menyn "Elevers val" kan du nu se vilka elever som har fått reserverade platser.    Du får ha en dialog med eleverna som inte fått en plats för att se om de har sökt en egen plats eller om de behöver hjälp med att välja en plats f...

Uppbyggnaden av ett samverkansrum

samverka.sambruk.se

Inom Sambruk finns många olika grupperingar och som representant för en medlem kan du vara del av en eller flera grupperingar. De olika typerna av grupper är: 1. Nätverksgrupper 2. Projektgrupper 3. Förvaltningsgrupper Alla grupper har tillgång til...

Godkännandeprocessen

Användarhandbok Tillarbetslivet

Fas 2 - Gäller prao för alla kommuner samt APL i Leksand

Provisum

Systemdokumentation

Finns på EGIL github

Multifråga

Sambruks Samverkansplattform

Här samlas dokumentation om Sambruks Samverkansplattform.

MedborgarPC

Tjänstekollen

DigidelCenter

En samskapad hylla där alla DigidelCenter bidrar

Användarhandbok Tillarbetslivet

OBS: Vissa sidor kan se annorlunda ut för dig som använder Tillarbetslivet beroende på vad din kommun och/eller skola har valt för inställningar.

Behov

Användardokumentation

Administrera Tillarbetslivet

Under uppbyggnad.

Multifråga Classic Användarhandledning

Multifråga XL - Administration

Multifråga XL - Användarhandledning

samverka.sambruk.se

Denna dokumentation beskriver hur man arbetar i Sambruks samverkansplattform. Du kan alltid få hjälp genom att maila till Sambruk Support. Du hittar information om detta via: https://sambruk.se/support/ maila till: hjalp@sambruksupport.se

meet.sambruk.nu

Introduktion till Sambruks videomötestjänst

Multifråga XL Teknisk dokumentation

Praoansökan

Användarhandbok Tillarbetslivet

Fas 1 - Gäller prao för alla kommuner samt APL i Leksand

Wiki – efter 5 år med Digidel

Jonna & Terese

Ja vi får väl se vad det blir här

Användarhandledning Tjänstekollen

DigidelCenter Säter

Syftet med DigidelCenter Säter är att skapa en plattform för digitalt lärande, fokus ligger på ökad digital kunskap och eget skapande. DigidelCenter Säter ska dels vara en resurs för kommunens verksamheter men även ett stöd för människor att komma igång med di...

DigidelCenter Säter
Jonna Steinrud
Viktoria Carlberg

CRM

NocoBAse

Administration av MedborgarPC

Bokning - Easy!appointments

Teknik

Frågor & Svar

Användarhandbok Tillarbetslivet

Vanligt förekommande frågor besvaras här med tydliga instruktioner.

Definiera Roller

Multifråga XL - Administration

Koppla AD till roller

Multifråga XL - Administration

Installera inloggningskomponent

Multifråga XL - Administration

Beskrivning av Informationsmängder

Multifråga XL - Användarhandledning

Nedan ges en bild av vilken information som FINNS i systemet, men det är den egna rollen som avgör om man kan se informationen eller inte. Vilka roller som finns kan du ta del av på sidan Roller i denna dokumentation.

Elevrapport till mentorer

Användarhandbok Tillarbetslivet Godkännandeprocessen

Klicka på "Rapport, elevers val" i vänstermenyn för att komma till denna sida. Här får du upp en klasslista och kontaktuppgifter till alla arbetsplatser för dem elever som fått en praoplats.Du kan välja vilka mellan vilka datum vyn skall gälla för.  Skriv ...