Skip to main content
Avancerad sök
Söktermer
Innehållstyp

Exakta matchningar
Taggar
Datumalternativ
Uppdaterade efter
Uppdaterade före
Skapade efter
Skapade före

Sökresultat

81 resultat

Tillarbetslivet.nu

Dagbok och körjournal

Provisum Ställföreträdare Användarhandledning

Dagboken har som huvudsyfte att underlätta jobbet för dig som ställföreträdarna genom att löpande kunna lägga in aktiviteter som genomförs inom ramen för uppdraget. Efter att huvudman har valts kan du registrera dagbokshändelser. Först ska korrekt redogörelse ...

Uppbyggnaden av ett samverkansrum

samverka.sambruk.se

Inom Sambruk finns många olika grupperingar och som representant för en medlem kan du vara del av en eller flera grupperingar. De olika typerna av grupper är: 1. Nätverksgrupper 2. Projektgrupper 3. Förvaltningsgrupper Alla grupper har tillgång til...

Gränslöst

En bok om ... Något som...

VIDEO     Sedan kan man skriva in text. sdfasdfg sdfghsd erserter wertwertwer wertw En länk till något bra: Konst   Kanske rita en graf:   Det går fint att lägga in en bild också:   Och en tabell:                    ...

Test

Användardokumentation

    test

Inloggning

Provisum Ställföreträdare Användarhandledning

När användaren ska logga in till systemet kommer följande bild att visas, Figur 1. Användaren klickar då på pilen ovanför logga in knappen för att välja identifikationsalternativ, se Figur 2. Figur 1 - inloggningsvy Figur 2: Inloggningsalternativ Efter ...

Introduktion

Provisum Ställföreträdare Användarhandledning

Kom i gång med din redovisning Om du sedan tidigare har redovisat i Valter kommer dina löpande inkomster och utgifter att finnas där För det fall du är helt ny så kommer du första gången du loggar in få ange hur du vill få notifieringar om nya meddelande/hän...

Startsida

Provisum Ställföreträdare Användarhandledning

När inloggningen är klar visas startsidan. På denna vy kan en till vänster under nyheter läsa information för överförmyndaren som är viktig för dig som ställföreträdaren att veta. På höger sida under meddelanden visas alla olästa meddelanden som du har att han...

Inställningar ställföreträdare

Provisum Ställföreträdare Användarhandledning

Första gången en ny huvudman loggar in behöver kontaktuppgifter och preferenser kring notifikationer ställas in, se Figur 7. Här kan du också hålla dina kontaktuppgifter uppdaterade. Figur 7 - inställningar ställföreträdare

Inställningar – Huvudman

Provisum Ställföreträdare Användarhandledning

Det är inte tvingande att fylla i kontaktuppgifter för huvudmannen. Dock är det kritiskt att denna är ifylld korrekt om huvudmannen ska kunna granska och signera ärenden och handlingar digitalt via e-tjänsten. Om så är fallet behöver korrekt mejladress eller t...

Ärenden

Provisum Ställföreträdare Användarhandledning

För att hantera ärenden klickar du på ärendeknappen i menyn till vänster efter att ha valt den huvudman som ett ärende ska påbörjas för. Du klickar sedan på ”skapa nytt ärende” och väljer rätt ärendetyp i menyn, se Figur 9. Figur 9 - Skapa ett nytt ärende ...

Räkningar

Provisum Ställföreträdare Användarhandledning

Under räkningar sker den löpande redovisning för huvudmannens inkomster och utgifter. Det är under räkningar som huvudmannens alla konton med olika former av tillgångar ska registreras och under räkningar hanteras de löpande räkningarna. Det är även under räkn...

Godkännandeprocessen

Användarhandbok Tillarbetslivet

Fas 2 - Gäller prao för alla kommuner samt APL i Leksand

Synpunkter

Provisum Ställföreträdare Användarhandledning

Om du som ställföreträdaren har några synpunkter eller åsikter på e-tjänsten kan dessa registreras genom att klicka på synpunkter i vänstermenyn och sedan fylla i sina synpunkter i meddelandefältet och klicka på skicka in, se Figur 24. En e-post skickas då til...

Vanliga frågor och svar

Provisum Ställföreträdare

Nr Fråga Svar 1. Behöver jag göra något för att kunna logga in? Nej, så fort du har ett uppdrag som ställföreträdare i en kommun som använder Provisum kan du logga in med ditt personnummer och Bank Id/Freja 2. ...

Hur ändrar jag klasslistan?

Användarhandbok Tillarbetslivet Frågor & Svar

1. I vänstermenyn går du in på "Klasslistor". Uppe i högra hörnet går det att skapa en ny klass.Klicka sedan på klassen du vill ändra på.   2. I klasslistan kan du se alla elever och deras användarnamn. Här kan du radera elevkonton i kolumnen längst till...

Hur ger jag en elev en plats från platsbanken?

Användarhandbok Tillarbetslivet Frågor & Svar

- Gå in på "Elevers val" i vänstermenyn - Välj klassen som eleven går i - Välj eleven i klasslistan - Välj arbetsplatsen i listan  - Längst ned på sidan under "Skapa val" kan du klicka på Status och ändra den till "Reserverad" eller "Godkänd"- Klicka s...

Hur lägger jag in en egen plats på ett företag som finns i platsbanken?

Användarhandbok Tillarbetslivet Frågor & Svar

Detta kan även användas för att minska antalet dubbletter av arbetsplatser. - Gå in på "Elevers val" i vänstermenyn- Välj klassen eleven går i- Leta upp eleven i listan och klicka på snabbskapa egen plats för den eleven- Fyll i företagets namn och postnumme...

Personinformation från Skatteverket

Multifråga XL - Användarhandledning Beskrivning av Informationsmängder

Företag och organisationer från Bolagsverket

Multifråga XL - Användarhandledning Beskrivning av Informationsmängder

Fordonsinnehav från Transportstyrelsen

Multifråga XL - Användarhandledning Beskrivning av Informationsmängder

Telefonnummer

Multifråga XL - Användarhandledning Beskrivning av Informationsmängder

Förberedelser inför prao

Användarhandbok Tillarbetslivet

För samordnare. Gäller prao för alla kommuner samt APL i Leksand

Praoansökan

Användarhandbok Tillarbetslivet

Fas 1 - Gäller prao för alla kommuner samt APL i Leksand

Provisum

Multifråga XL - Administration

Sambruks Samverkansplattform

Här samlas dokumentation om Sambruks Samverkansplattform.

En bok om ...

dfghdfgh

Användarhandbok Tillarbetslivet

OBS: Vissa sidor kan se annorlunda ut för dig som använder Tillarbetslivet beroende på vad din kommun och/eller skola har valt för inställningar.

Behov

Användardokumentation

Basecamp

Teams

Administrera Tillarbetslivet

Under uppbyggnad.

Provisum Ställföreträdare

En instruktion för den som har uppdrag som ställföreträdare i någon av de kommuner som nyttjar systemet Provisum för handläggning av överförmyndar ärenden.

Multifråga Classic

Multifråga XL - Användarhandledning

Beskrivning av Informationsmängder

Multifråga XL - Användarhandledning

samverka.sambruk.se

Denna dokumentation beskriver hur man arbetar i Sambruks samverkansplattform. Du kan alltid få hjälp genom att maila till Sambruk Support. Du hittar information om detta via: https://sambruk.se/support/

meet.sambruk.nu

Introduktion till Sambruks videomötestjänst

Systemdokumentation

Finns på EGIL github

Något som...

En bok om ...

dfghdfgh

Videoinstruktioner

Provisum Ställföreträdare

Årsräkningar
Behov
Inloggning
Kontoutdrag

Användarhandledning

Provisum Ställföreträdare

Frågor & Svar

Användarhandbok Tillarbetslivet

Vanligt förekommande frågor besvaras här med tydliga instruktioner.

Definiera Roller

Multifråga XL - Administration

Koppla AD till roller

Multifråga XL - Administration

Installera inloggningskomponent

Multifråga XL - Administration

Elevers val

Användarhandbok Tillarbetslivet Praoansökan

  Klicka på "Elevers val" i vänstermenyn för att komma till sidan som bilden ovan visar.Längst upp kan du se vilken period praon gäller för.Under perioden står det när praokorten kommer att mejlas ut. För att skriva ut en pappersblankett kan du klicka på "...