Skip to main content

Böcker

Sortera

Administrera Tillarbetslivet

Under uppbyggnad.

Användardokumentation

Användarhandbok Tillarbetslivet

OBS: Vissa sidor kan se annorlunda ut för dig som använder Tillarbetslivet beroende på vad din kommun och/eller skola har valt ...

Basecamp

En bok om ...

dfghdfgh

meet.sambruk.nu

Introduktion till Sambruks videomötestjänst

Multifråga Classic

Multifråga XL - Administration

Multifråga XL - Användarhandledning

Provisum Ställföreträdare

En instruktion för den som har uppdrag som ställföreträdare i någon av de kommuner som nyttjar systemet Provisum för handläggni...

samverka.sambruk.se

Denna dokumentation beskriver hur man arbetar i Sambruks samverkansplattform. Du kan alltid få hjälp genom att maila till Sa...

Systemdokumentation

Finns på EGIL github

Teams