Skip to main content

Sidor som uppdaterats nyligen

# 42 Gamla riskanalyser glöms bort - Påminnelseruta om att uppdatera

Användarhandbok Tillarbetslivet Nyligen tillagda funktioner

Arbetsplatsen får nu upp en varningsruta när de loggat in på sidan som påminner dem att uppdate...

Uppdaterad för 2 dagar sedan av Punit Lindgren

# 47 Lägga in arbetsplatser via en funktion på sidan

Användarhandbok Tillarbetslivet Nyligen tillagda funktioner

Under "Arbetsplatser" kan man nu lägga in arbetsplatser i bulk. Klicka på "Flera nya arbetsplat...

Uppdaterad för 5 dagar sedan av Punit Lindgren

Lägga in information om Resurs

Användarhandledning Tjänstekollen För Leverantörer

Formuläret innehåller en hel del fält som ska fyllas i och är därför uppdelad på fem olika flikar...

Uppdaterad för 5 dagar sedan av Admin

Release notes

Multifråga XL - Användarhandledning

2022-09-09-2022-11-29, v5_3_1-v5_11-3 BasVisa: - Tidiga versioner för Södertälje att provköra...

Uppdaterad för 2 veckor sedan av Sven-Håkan Olsson

Ny Easy!Appointments site

Teknik

Steg: Skapa servern genom klona Sambruks installation Skapa I DNS subdomänen [kommunnamn].med...

Uppdaterad för 2 veckor sedan av Admin

Forum

Användarhandledning Tjänstekollen

Till Tjänstekollen hör en forumfunktion. Den nås dels inifrån Tjänstekollen via menyvalet Forum o...

Uppdaterad för 2 veckor sedan av Admin

Assistent skapar manuell bokning

Bokning - Easy!appointments

En Assistent kan manuellt skapa en bokning åt en medborgare. Gå till kalendervyn och markera en t...

Uppdaterad för 2 veckor sedan av Admin

Administrationsgränssnitt

Bokning - Easy!appointments

Det finns en huvudmeny som är tillgänglig för en administratör: Som sagts tidigare i denna dok...

Uppdaterad för 2 veckor sedan av Admin

Konfigurera bokningssidan för MedborgarPC

Bokning - Easy!appointments

Varje kommun som valt att ha funktion för att kunna boka MedborgarPC i förväg tilldelas en egen s...

Uppdaterad för 2 veckor sedan av Admin

Logga in på bokningssidan

Bokning - Easy!appointments

Inloggningsadress till bokningssidan är [kommunnamn].medborgarpc.se De som ska kunna logga in so...

Uppdaterad för 2 veckor sedan av Admin

Schemaläggning för de olika tjänsterna

Bokning - Easy!appointments

Man kan skapa ett övergripande schema för alla tjänster, men man kan även anpassa ett schema för ...

Uppdaterad för 2 veckor sedan av Admin

Visa och hantera bokningar för assistenter

Bokning - Easy!appointments

Rollen Assistent kan se bokningskalendrar för en eller flera platser(Leverantör/Organisation). Ma...

Uppdaterad för 2 veckor sedan av Admin

Skapa organisationsstruktur (olika bibliotek eller liknande)

Bokning - Easy!appointments

Man skapar de olika platser där det finns MedborgarPC eller andra resurser att boka genom att ska...

Uppdaterad för 2 veckor sedan av Admin

Grundinställningar för ny bokningssida

Bokning - Easy!appointments

En administratör, eventuellt i samverkan med Sambruk support, gör en del grundinställningar enlig...

Uppdaterad för 2 veckor sedan av Admin

Bokning och SMS inloggning

Administration av MedborgarPC

Till MedborgarPC finns knuten funktionalitet för att dels boka en MedborgarPC och dels att logga ...

Uppdaterad för 2 veckor sedan av Admin

Startsidan

Användarhandledning Tjänstekollen För Skolhuvudmän

  Skolhuvudmän har en vänstermeny med följande val Resurser - innehåller information om all...

Uppdaterad för 2 veckor sedan av Admin

Bedöma Resurser

Användarhandledning Tjänstekollen För Skolhuvudmän

När en Resurs finns aktiv i Tjänstekollen kan man som Skolhuvudman utföra en Bedömning. Det finns...

Uppdaterad för 2 veckor sedan av Admin

Ångra begäran att aktivera

Användarhandledning Tjänstekollen För Leverantörer

När en leverantör anser sig färdig för att få informationen om en resurs att bli tillgänglig för ...

Uppdaterad för 3 veckor sedan av Admin

Begrepp

Användarhandledning Tjänstekollen

Begrepp Förklaring Resurs Den digitala lärresurs som ska bedömas. Resurs ska ses s...

Uppdaterad för 1 månad sedan av Admin

Roller

Användarhandledning Tjänstekollen

Tjänstekollen är uppbyggd runt ett antal roller, de redovisas i matrisen nedan.   Rollnam...

Uppdaterad för 1 månad sedan av Admin