Skip to main content

Sidor som uppdaterats nyligen

Forum - forum.sambruk.se

samverka.sambruk.se

Sambruk har lagt till en fullfjädrar forum funktion till sin samarbetsplattform, den finns på for...

Uppdaterad för 6 dagar sedan av Admin

Bokning och SMS inloggning

Administration av MedborgarPC

Till MedborgarPC finns knuten funktionalitet för att dels boka en MedborgarPC och dels att logga ...

Uppdaterad för 1 vecka sedan av Admin

Ny Easy!Appointments site

Steg: Skapa servern genom klona Sambruks installation Skapa I DNS subdomänen [kommunnamn].med...

Uppdaterad för 2 veckor sedan av Admin

Tekniska krav

Teknik

    Klienterna använder webRTC vilket normalt går över UDP. Så klienterna behöver tillåtelse at...

Uppdaterad för 2 veckor sedan av Admin

Stöd i skollagen

Processer och underlag för att nyttja I...

Särskilt stöd En viss digital undervisning under en begränsad tid kan vara en framgångsfaktor fö...

Uppdaterad för 3 veckor sedan av Punit Lindgren

Utrustning

Teknik

  För att nyttja Inclubit så behövs en del utrustning. Nedan finns en sammanfattning av vad ni b...

Uppdaterad för 3 veckor sedan av Punit Lindgren

Introduktion

Inclubit - Introduktion

Inclubit erbjuder en möjlighet för en elev att delta i undervisningen från en annan plats än klas...

Uppdaterad för 3 veckor sedan av Punit Lindgren

Teckna avtal

Inclubit - Introduktion

För att en skola ska kunna nyttja Inclubit behövs följande: Kommunen blir medlemmar i Förening...

Uppdaterad för 3 veckor sedan av Admin

För elever

Använda Inclubit

Eleven ska nyttja ett VR headset för att logga in i klassrummet i Inclubit. De ser ut enligt neda...

Uppdaterad för 3 veckor sedan av Admin

För Lärare

Använda Inclubit

Läraren monterar kameran på stativet och ansluter kameran via USB kabeln till en PC i klassrummet...

Uppdaterad för 3 veckor sedan av Admin

Release notes

Multifråga XL - Användarhandledning

2022-09-09-2022-11-29, v5_3_1-v5_11-3 BasVisa: - Tidiga versioner för Södertälje att provköra...

Uppdaterad för 1 månad sedan av Sven-Håkan Olsson

Informations versioner

Användarhandledning Tjänstekollen För Leverantörer

Alla resursers informationer är kopplade till en informationsversion. När en leverantör behöver j...

Uppdaterad för 1 månad sedan av Admin

GDPR

Multifråga XL - Användarhandledning

  Personuppgiftsansvarig är kommunen som tar emot information från de olika uppgiftstlämnarna so...

Uppdaterad för 1 månad sedan av Admin

Inloggning och bokning med Quria

Administration av MedborgarPC

En integration finns till bibliotekssystemet Quria så att medborgare kan logga in mha sitt Quria ...

Uppdaterad för 2 månader sedan av Admin

Skapa organisationsstruktur (olika bibliotek eller liknande)

Bokning - Easy!appointments

Man skapar de olika platser där det finns MedborgarPC eller andra resurser att boka genom att ska...

Uppdaterad för 2 månader sedan av Admin

Erfarenheter av nyttjande

Processer och underlag för att nyttja I...

Nedan en samling med länkar till olika erfarenheter som publicerats inom det aktuella området VR ...

Uppdaterad för 2 månader sedan av Admin

Support

Användarhandledning Tjänstekollen

Support på Tjänstekollen ges av Föreningen Sambruk. Vår Support är öppen enligt nedan: Vardagar...

Uppdaterad för 2 månader sedan av Admin

Ansvarsområden

Ansvarsfördelning

Uppdaterad för 2 månader sedan av Admin

Förslag till metod

Processer och underlag för att nyttja I...

Beskriver ett förslag till olika steg som man kan gå igenom i ett specifikt projekt. Övergripa...

Uppdaterad för 2 månader sedan av Admin

Community och guider

Refernslänkar

https://meta.discourse.org/  

Uppdaterad för 2 månader sedan av Admin