Skip to main content

För Lärare

Läraren monterar kameran på stativet och ansluter kameran via USB kabeln till en PC i klassrummet.

Sedan loggar läraren in via inclubit.se. Användarkonto för lärare skapas av Sambruk support då avtal finns.

Inloggningsdialogen ser ut enligt nedan:

Inclubitlogin.JPG

När man loggat in finns tre knappar att välja mellan:

Inclubit start.JPG

Lägg via knappen "Hantera elevkonton" upp konton för den/de elever som ska kunna delta på distans. Klicka på + tecknet till höger i dialogen.

Inclubit ny elev 1.JPG

Lägg in användarnamn som ni väljer själva, inga åäö dock. Skapa ett lösenord, kravet på lösenordet är väldigt låga, men tänk på att inte göra det för enkelt. Det finns bara en användarroll ni kan välja och den heter client, det är elevens roll. En lärare har rollen host, men den kan endast tilldelas av Sambruk support.

Inclubit ny elev 2.JPG

Nu kan eleven mha sitt VR headset logga in via inclubit.se