Skip to main content

Teckna avtal

För att en skola ska kunna nyttja Inclubit behövs följande:

  • Kommunen blir medlemmar i Föreningen Sambruk. Här finns information om att bli medlem i Föreningen Sambruk


  • Kommunen tecknar avtal om att använda Inclubit, dels ett sk Samverkansavtal som bl.a. reglerar kostnader och dels ett.  PUB avtal för att hantera hanteringen av personuppgifter. Skapa underlag för att teckna avtal via denna länk AVTALSUNDERLAG

  • Sambruk ger en introduktion till konceptet, hjälper till att beställa den utrustning som krävs och skapar användare för skolan som vill börja nyttja systemet.