Skip to main content

Bokning och SMS inloggning

Till MedborgarPC finns knuten funktionalitet för att dels boka en MedborgarPC och dels att logga in mha mobiltelefonnummer och SMS. Man kan även använda Bibliotekskortsnummer om man har systemet Quiria i kommunen, detta finns dokumenterat på en egen sida i denna dokumentation.

Kommunen väljer själv om en MedborgarPC eller grupp av PC ska vara möjliga att boka i förväg eller inte. Man väljer även per PC om de ska kräva inloggning eller inte och om det ska ske mha SMS eller bibliotekskortsnummer.

Nedan en proncipsskiss över hur inloggning och bokning fungerar.

image-1707204366470.png

 

image-1707204387269.png

 

Bokningar görs mha ett system som heter Easy!Appointments och varje kommun har en egen installerad instans av detta system. Bokningssiten driftas av Sambruk och allt finns inom Sveriges gränser.

Kommunen får tillgång till systemet där ASambruk skapar en admin användare per system, varpå respektive kommun lägger upp den organisation och de användare de önskar. De ansvarar även för att konfigurera öppettider och annat som rör den egna bokningssidan. Mer information om detta på separat plats i denna dokumentation.

Antal försök

En har du tre försök på sig att ange PIN-koden innan en kommer att bli ombedd att ange ditt mobilnummer igen.

Den aktuella versionen av skriptet tillåter inte att du ställer in detta själv, men det kan eventuellt ändras.

 

Om du anger ett felaktigt nummer, som inte är ett giltigt mobilnummer, kommer SMSTeknik inte att kunna skicka ett SMS till det numret.

Detta gör att du får ett felmeddelande om att SMS:et inte kunde skickas och blir ombedd att ange mobilnumret igen.

 

Om en anger ett felaktigt nummer, som är ett giltigt mobilnummer, kommer SMS:et att skickas till det numret. Varken SMSTeknik eller vårt system kan veta om du har angett ditt eget mobilnummer eller ett annat giltigt mobilnummer.

Du kommer då att bli ombedd att ange PIN-koden, vilket du naturligtvis inte har.

I det här fallet måste du ange tre felaktiga PIN-koder (t.ex. kan du bara ange "1" tre gånger) för att kunna ange mobilnumret igen.