Skip to main content

Inloggning

Normalt sker inloggning till Multifråga XL inifrån kommunen genom s.k. Single Signon (SSO) via kommunens normala behörighetshantering och s.k. grupper i Active Directory (AD). Därefter förflyttas användaren automatiskt till Sambruks samdriftningsmiljö (svenskägd, EU-driftad) och således till själva Multifråga XL.

Kommunen ansvarar för att göra en behörighetbedömning relativt de ändamål som åsyftas, och därmed lägga upp lämpliga AD-grupper.