Skip to main content

Release notes


2022-09-09-2022-11-29, v5_3_1-v5_11-3
BasVisa:
- Tidiga versioner för Södertälje att provköra.2022-12-01, v5_11_4
BasVisa:
- Första egentliga driftsversion, åt Södertälje2022-12-08, v5_11_7
BasVisa:
- Ett ganska stort antal mindre ändringar och patchar2022-01-12, v5_11_9
BasVisa:
- Några kompletteringar2023-01-24, v5_12_1
BasVisa:
- Problemet med att SKV returnerar ogiltiga personnr som sedan inte går att slå upp, är löst2023-01-26, 5_12_3
BasVisa:
- Löste att avlidna i vissa fall visades, 
- Löste felkod 3000 vid vissa ogiltiga personnr2023-02-12, v5_12_4
BasVisa:
- Det går nu att söka på telefonnummer.
- En del andra småförbättringar och putsningar är också gjorda.
- Telefonnummerslagning infördes.2023-03-08, v5_14_0
BasVisa:
- Putsning samt arbete "bakom kulisserna".2023-03-24, v5_15_2
BasVisa:
- Sammanställning av föräldrar
- Vårdnadshavare placeras i konsekvent ordning
- Avlidnas ålder räknas inte upp
- Invandringsdatum tillagt
- Tilltalsnamn läggs först och i versaler (om SKV har uppgift om tilltalsnamn)2023-03-27, v5_15_3
BasVisa:
- Nu även med info från Fordonsregistret (avgiftsbelagd)2023-04-11, v5_17_2
BasVisa:
- Kreditupplysning från Syna.se
- Fastighetsinfo från Syna.se
- Förbättrad förenklad familjebild2023-04-15, v5_17_3
fragebild_Fordonsinfo:
- Ny fordonsbild för att fråga på regnr (eller persnr)
BasVisa och fragebild_Fordonsinfo:
- Populus har rättat att de missade vissa fordon2023-05-11, v5_18_3
BasVisa:
- Flera rättningar av "oväntat fel" vad gäller Navet-info mm.
- Visar Hänvisningsnummer
- Förbättrad förenklad familjebild.
BasVisa och fragebild_Fordonsinfo:
- Förbättat felmeddelande i fordonsfråga då det man slår upp inte finns.2023-05-25, v5_18_4
BasVisa och fragebild_Fordonsinfo:
- Mer lämpliga felmeddelanden vid vissa fall av fordonsfråga
BasVisa:
- Vissa layoutförbättringar2023-05-28, v5_18_4 ???
BasVisa:
- Infört namn/adress-sökning som alternativ till att ange personnr.
(Detta var en konfigurationsändring, därav samma versionsnummer som föreg.)  ???2023-06-13, v5_18_6
BasVisa:
- Successivt tar vi nu i bruk frågor mot Bolagsverket som vi nyss fick tillåtelse till.
 I detta första läge inkluderas enkel visning av Företagsengagemang (åt tillämpliga roller).2023-07-11, v5_19_8
FtgVisa:
- Den mer omfattande separata funktionen "Företagsinformation" (FtgVisa) kan nu nås.
(Tyvärr hanterar dock Bolagsverket och andra myndigheter ännu inte enskild firma på ett bra sätt.)
BasVisa:
- I den vanliga "Relationsbild utgående från person" (BasVisa) kan man i förekommande fall i Företagsengagemangsrutan
klicka på organisationsnummer och komma över till "Företagsinformation".
- I "Företagsinformation" kan man i förekommande fall klicka på ett personnummer bland funktionärerna och komma över
till "Relationsbild utgående från person"2023-09-24, v5_20_4
BasVisa:
- Företagsengagemang och fordonsinfo för personer på samma adress begränsas nu till max 20 st, och endast från 15 år.
- Om Person 1 har sekretess/skyddad identitet visas ingen information. Om någon annan relationsperson har sekretess/skydd visas att det finns personer med sekretess/skydd, men ingen information visas för dessa personer.
- Datum för medborgarskap är tillfört.
- Om det är fler än 100 personer folkbokförda på samma adress blev det tidigare ett felmeddelande.
- Tydligare feltext vid problem att hämta fordonsinfo.
- Sekel inkluderas nu i personnummer hos fordonsägare (kan dock dröja någon dag pga underlev.).
- I "Hitta frågeperson via namn/adress" går det nu även att söka på födelsedatum-intervall. 2023-11-10, v5_20_4B
BasVisa:
- Sökning med samordningsnummer gentemot SKV Navet ska åter gå 2023-11-20, v5_21_0
fragebild_FkLefi:
- Ny frågebild för utbetalningsinfo från Försäkringskassan LEFI.
koll_Loggar:
- Ny frågebild för loggkontroll.
lista_Infofunktioner:
- Listan över tillgängliga Infofunktioner förbättrad.
BasVisa:
- Vissa utseendeförbättringar.


Ny version v5_21_2 införd 2023-11-28, med bl a:
- Snabbare start av BasVisa genom att Bolagsverket inte frågas förrän vid knapptryckning
- Åldersberäkning i BasVisa korrigerad
- SSBTEK-funktionen har uppdaterats till SSBTEK v9


Ny version v5_21_6 införd 2024-01-16, med bl a:
- Korrigering av problem som ibland kunde uppstå i Försäkringskassans LEFI


Ny version v5_21_7 införd 2024-01-17, med bl a:
- Korrigering av Fordonsvisning


Ny version v_5_21_10 införd 2024-02-07, med bl a:
- Går att fråga på ägarhistorik i den fristående fordonsfrågan
- Går att fråga på organisationsnr  - " -


Ny version införd 2024-03-03, med bl a:
- I den fristående fordonsfrågan:
 - Mer info visas när man slår upp via registreringsnummer
 - Går nu att fråga per chassinummer/VIN
 - Går nu att visa besiktning


Ny version v5_22_05 införd 2024-05-04 med bl a:
 - Den extra nolla som kunde uppstå i LEFI-funktionen är korrigerad
 - Elstöd visas tydligare i SSBTEK- och LEFI-funktionerna
 - I Basbild, då felaktiga personnummer ankommer försöker vi numera
  visa födelsedatum (tillsammans med ett ID-nummer)