Skip to main content

Erfarenheter av nyttjande

Nedan en samling med länkar till olika erfarenheter som publicerats inom det aktuella området VR i skolan.

Kungsbacka - Långvarigt frånvarande elever deltar i klassrummet med VR-teknik