Skip to main content

Förslag till metod

Beskriver ett förslag till olika steg som man kan gå igenom i ett specifikt projekt.

  1. Övergripande information om metod och teknik samt beslut om genomförande i samråd med vårdnadshavare och elev.
  2. Beställning av teknik och konton via Sambruk.
  3. Introduktion för lärare av teknik och metod då utrustning finns på plats och konton är skapade.
  4. Introduktion för elev och vårdnadshavare av teknik och metod och målbild. Överenskommelse om ett schema för kommande vecka/veckor.
  5. Introduktion för klass/klasser av metod och schema. Information till vårdnadshavare för elever som deltar på plats i skolan.
  6. Test med endast elev och lärare i tomt klassrum.
  7. Genomförande av deltagande enligt schema.
  8. Utvärdering av lärare/kurator enligt fastställt schema.