Skip to main content

Introduktion

Vi är glada att kunna presentera Gitness, vår nya plattform för Git-hosting som vi hoppas kunna samverka kring med er organisation. Gitness erbjuder en kraftfull och skalbar lösning för versionskontroll som är designad för att möta behoven hos både små och stora team.

Man når vår Gitness på: https://git.sambruk.se/

 

Grundläggande Funktioner

Gitness erbjuder en rad funktioner som gör det enkelt att hantera och samarbeta kring kodbaser:

  • Förgrening och Pull Requests: Hantera och granska kodändringar effektivt med ett intuitivt gränssnitt för pull requests och förgrening.
  • Issue Tracking: Håll koll på buggar och funktioner med ett inbyggt system för issue tracking.
  • CI/CD Integrationer: Integrera med populära CI/CD-verktyg för att automatisera byggen, tester och distributioner.
  • Wikis och Dokumentation: Skapa och underhåll projektdokumentation direkt i Gitness.
  • Hög Prestanda och Skalbarhet: Designad för att hantera stora projekt och många användare utan att kompromissa med prestandan.

Användarhantering och Roller

Gitness erbjuder flexibel användarhantering som gör det enkelt att tilldela rättigheter och roller baserat på användarnas behov och ansvar. Här är de grundläggande roller som kan skapas och hanteras i systemet:

  • Administratör: Har fullständig kontroll över systemet inklusive användarhantering, konfiguration och åtkomst till alla repositories. Administratörer kan skapa, ändra och ta bort användare och grupper samt tilldela roller och behörigheter.
  • Underhållare (Maintainer): Ansvarar för specifika repositories med fulla rättigheter att hantera innehållet, inklusive att godkänna pull requests, hantera issues och administrera repository-inställningar.
  • Utvecklare (Developer): Har skrivåtkomst till repositories, kan skapa och granska pull requests, samt skapa och hantera issues. Utvecklare kan också bidra med kodändringar och delta i projektets utveckling.
  • Rapportör (Reporter): Har läsåtkomst till repositories och kan skapa och kommentera issues, men har inte rätt att göra kodändringar. Denna roll är idealisk för användare som behöver övervaka projektets status och rapportera problem.
  • Gäst (Guest): Har begränsad åtkomst och kan endast läsa publika repositories. Gäster kan inte göra ändringar eller skapa nya issues.

Licensmodell

Gitness är helt open-source och distribueras under en liberal licens som tillåter fri användning, modifiering och distribution. Detta innebär att ni kan anpassa plattformen efter era specifika behov utan att behöva oroa er för licenskostnader.

Dokumentation

Här är några användbara länkar: