Skip to main content

Sambruks ansvar

Ansvarsområden för Sambruk i vår uppsättning av Gitness

Vi på Sambruk är engagerade i att tillhandahålla en pålitlig och säker miljö för kodsamverkan genom vår instans av Gitness. Vårt ansvar omfattar flera områden som är avgörande för att säkerställa att plattformen fungerar smidigt och att samarbetet kring kod är effektivt och tryggt.

Drift och Underhåll

 • Serverunderhåll: Vi ansvarar för att upprätthålla och uppdatera de servrar som kör Gitness. Detta inkluderar regelbundna säkerhetsuppdateringar och prestandaoptimeringar.
 • Systemuppdateringar: Vi ser till att Gitness alltid körs på den senaste stabila versionen för att säkerställa att ni får tillgång till de senaste funktionerna och säkerhetsförbättringarna.
 • Backup och Återställning: Vi hanterar regelbundna säkerhetskopieringar av all data för att säkerställa att informationen kan återställas vid eventuella dataförluster.

Säkerhet

 • Åtkomstkontroller: Vi implementerar och upprätthåller strikta åtkomstkontroller för att säkerställa att endast behöriga användare kan komma åt och ändra koden.
 • Övervakning: Vi övervakar kontinuerligt plattformen för att upptäcka och hantera eventuella säkerhetsincidenter eller otillåtna åtkomstförsök.
 • Dataskydd: Vi ser till att alla lagrade data är krypterade och att överföringar sker via säkra kommunikationsprotokoll.

Support och Användarhantering

 • Teknisk Support: Vi erbjuder teknisk support för användare av vår Gitness-instans. Detta inkluderar hjälp med konfiguration, felsökning och optimering av användningen av plattformen.
 • Användarhantering: Vi hanterar skapandet och administrationen av användarkonton, inklusive tilldelning av roller och behörigheter för att säkerställa att varje användare har rätt åtkomstnivå baserat på deras roll i projektet.
 • Utbildning och Dokumentation: Vi tillhandahåller utbildningsresurser och dokumentation för att hjälpa användare att snabbt komma igång med Gitness och utnyttja plattformens fulla potential.

Samverkan och Kvalitetskontroll

 • Facilitering av Samverkan: Vi främjar en kultur av samarbete och delning av kunskap mellan olika team och organisationer som använder vår Gitness-instans.
 • Kodgranskning och Kvalitetskontroll: Vi uppmuntrar och underlättar kodgranskning för att säkerställa att koden som delas och samverkas om håller hög kvalitet och följer gemensamma kodningsstandarder.
 • Röstningsfunktioner: Vi tillhandahåller och underhåller funktioner för omröstning om utvecklingsalternativ för att stödja demokratiskt beslutsfattande inom projekten.

Vi på Sambruk är dedikerade till att skapa en säker, effektiv och samarbetsvänlig miljö för alla användare av vår Gitness-instans. Genom att ta ansvar för drift, säkerhet, support och samverkan ser vi till att ni kan fokusera på att utveckla och dela kod utan att behöva oroa er för tekniska eller administrativa hinder.