Skip to main content

Röstning

Röstningsfunktion i Gitness

Gitness gör det möjligt för team att rösta om olika förslag och utvecklingsalternativ direkt i plattformen. Detta kan hjälpa till att prioritera uppgifter, godkänna förändringar och samla in feedback från teammedlemmar. Röstningsfunktionen kan användas i följande sammanhang:

  • Issues: Användare kan skapa issues och lägga till röstningsalternativ för att samla in teamets åsikter om buggar, funktioner och förbättringsförslag. Varje användare kan rösta på de alternativ de föredrar, vilket gör det enkelt att se vilka förslag som har mest stöd.
  • Pull Requests: Vid granskning av pull requests kan teammedlemmar rösta om de godkänner ändringarna eller inte. Detta bidrar till att säkerställa att ändringar endast godkänns när det finns en majoritet av stöd inom teamet.
  • Projektriktlinjer: Team kan skapa omröstningar om olika projektriktlinjer, såsom kodningsstandarder eller verktygsval, för att säkerställa att alla är överens innan de implementeras.

Så här fungerar röstningsfunktionen:

  1. Skapa en omröstning: När en issue eller pull request skapas kan den ansvariga användaren lägga till en omröstning genom att specificera olika alternativ som teammedlemmarna kan rösta på.
  2. Rösta: Alla med lämpliga rättigheter kan delta i omröstningen genom att klicka på det alternativ de föredrar.
  3. Resultat: Resultaten av omröstningen visas i realtid, vilket gör det enkelt att se vilka alternativ som har mest stöd.
  4. Beslutsfattande: Baserat på röstningsresultaten kan teamet fatta välgrundade beslut om nästa steg i utvecklingsprocessen.

Exempel på användningsområden

  • Prioritering av uppgifter: Hjälper team att besluta vilka uppgifter som ska prioriteras baserat på kollektiva åsikter.
  • Granskning av kodändringar: Underlättar godkännandeprocessen för pull requests genom att samla in feedback från flera granskare.
  • Val av teknologier: Gör det möjligt för team att demokratiskt välja teknologier och verktyg för projektet.