Skip to main content

DigidelCenter Säter

Syftet med DigidelCenter Säter är att skapa en plattform för digitalt lärande, fokus ligger på ökad digital kunskap och eget skapande. DigidelCenter Säter ska dels vara en resurs för kommunens verksamheter men även ett stöd för människor att komma igång med digitala tjänster.

DigidelCenter Säter samverkar med andra organisationer för att erbjuda individuella vägar till lärande, visa hur digital teknik kan användas praktiskt och berätta om hur internet är både nytta och nöje.

Material kopplat till DigidelCenter Säter finns under Filer.