Skip to main content

Användarhandbok Tillarbetslivet

OBS: Vissa sidor kan se annorlunda ut för dig som använder Tillarbetslivet beroende på vad din kommun och/eller skola har valt för inställningar.

Förberedelser inför prao

För samordnare. Gäller prao för alla kommuner samt APL i Leksand

Praoansökan

Fas 1 - Gäller prao för alla kommuner samt APL i Leksand

Godkännandeprocessen

Fas 2 - Gäller prao för alla kommuner samt APL i Leksand

Frågor & Svar

Vanligt förekommande frågor besvaras här med tydliga instruktioner.

Funktioner som finns på sidan

Nyligen tillagda funktioner

Instruktioner för arbetsgivare

  OBS: Dessa instruktioner är generella för sidan. Er kommun kan ha valt att göra vissa saker på...