Skip to main content

Användarhandledning Tjänstekollen

Support

Ni når supporten som är bemannad kontorstid enligt nedan: epost till hjalp@sambruksupport.se...

Testning

Detta kapitel finns endast under utvecklingsfasen och innehåller information till dei projktgrupp...

Begrepp

Begrepp Förklaring Resurs Den digitala lärresurs som ska bedömas. Resurs ska ses som...

Roller

Tjänstekollen är uppbyggd runt ett antal roller, de redovisas i matrisen nedan.   Rollnam...

Centrala Processer

Den centrala processen i Tjänstekollen illustreras nedan. Så snart en Resurs inte längre är Aktiv...

För Skolhuvudmän

För Leverantörer

Notifieringar

Sammanställning över vilka e-post notifieringar som skickas ut.