Skip to main content

Beskrivning av Informationsmängder

Nedan ges en bild av vilken information som FINNS i systemet, men det är den egna rollen som avgör om man kan se informationen eller inte. Vilka roller som finns kan du ta del av på sidan Roller i denna dokumentation.