Skip to main content
Avancerad sök
Söktermer
Innehållstyp

Exakta matchningar
Taggar
Datumalternativ
Uppdaterade efter
Uppdaterade före
Skapade efter
Skapade före

Sökresultat

26 resultat

Gränslöst

En bok om ... Något som...

VIDEO     Sedan kan man skriva in text. sdfasdfg sdfghsd erserter wertwertwer wertw En länk till något bra: Konst   Kanske rita en graf:   Det går fint att lägga in en bild också:   Och en tabell:                    ...

Personinformation från Skatteverket

Multifråga XL - Användarhandledning Beskrivning av Informationsmängder

Översikt

samverka.sambruk.se

Sambruks digitala samverkansplattform som finns på samverka.sambruk.se är en installation av plattformen Nextcloud. Den driftas på servrar i Sverige hos företaget Vultr. Sambruk prenumererar på servertjänst från dem och driftmiljön är helt dedikerad till Sambr...

Nätverksgrupper

samverka.sambruk.se Uppbyggnaden av ett samverkansrum

En Nätverksgrupp samordnar personer från medlemmarna som har ett gemensamt intresse i en specifik fråga, till exempel Digitala signaturer eller e-arkivering. Ett nätverk leds av en eller flera medlemsrepresentanter och i något fall av personal från Sambruks k...

Vad är en samverkansplattform?

samverka.sambruk.se

En samverkansplattform består av flera olika delar som arbetar tillsammans för att underlätta kommunikation och samarbete. Dessa delar inkluderar: Dokumenthantering: En funktion som låter användare skapa, redigera och dela dokument med andra medlemmar på ...

test

Teams

LÄNK  

Telefonnummer

Multifråga XL - Användarhandledning Beskrivning av Informationsmängder

Fordonsinnehav från Transportstyrelsen

Multifråga XL - Användarhandledning Beskrivning av Informationsmängder

Företag och organisationer från Bolagsverket

Multifråga XL - Användarhandledning Beskrivning av Informationsmängder

Vanliga frågor och svar

Provisum Ställföreträdare

Nr Fråga Svar 1. Behöver jag göra något för att kunna logga in? Nej, så fort du har ett uppdrag som ställföreträdare i en kommun som använder Provisum kan du logga in med ditt personnummer och Bank Id/Freja 2. ...

Inloggning

Provisum Ställföreträdare Användarhandledning

När användaren ska logga in till systemet kommer följande bild att visas, Figur 1. Användaren klickar då på pilen ovanför logga in knappen för att välja identifikationsalternativ, se Figur 2. Figur 1 - inloggningsvy Figur 2: Inloggningsalternativ Efter ...

Synpunkter

Provisum Ställföreträdare Användarhandledning

Om du som ställföreträdaren har några synpunkter eller åsikter på e-tjänsten kan dessa registreras genom att klicka på synpunkter i vänstermenyn och sedan fylla i sina synpunkter i meddelandefältet och klicka på skicka in, se Figur 24. En e-post skickas då til...

Räkningar

Provisum Ställföreträdare Användarhandledning

Under räkningar sker den löpande redovisning för huvudmannens inkomster och utgifter. Det är under räkningar som huvudmannens alla konton med olika former av tillgångar ska registreras och under räkningar hanteras de löpande räkningarna. Det är även under räkn...

Dagbok och körjournal

Provisum Ställföreträdare Användarhandledning

Dagboken har som huvudsyfte att underlätta jobbet för dig som ställföreträdarna genom att löpande kunna lägga in aktiviteter som genomförs inom ramen för uppdraget. Efter att huvudman har valts kan du registrera dagbokshändelser. Först ska korrekt redogörelse ...

Ärenden

Provisum Ställföreträdare Användarhandledning

För att hantera ärenden klickar du på ärendeknappen i menyn till vänster efter att ha valt den huvudman som ett ärende ska påbörjas för. Du klickar sedan på ”skapa nytt ärende” och väljer rätt ärendetyp i menyn, se Figur 9. Figur 9 - Skapa ett nytt ärende ...

Inställningar – Huvudman

Provisum Ställföreträdare Användarhandledning

Det är inte tvingande att fylla i kontaktuppgifter för huvudmannen. Dock är det kritiskt att denna är ifylld korrekt om huvudmannen ska kunna granska och signera ärenden och handlingar digitalt via e-tjänsten. Om så är fallet behöver korrekt mejladress eller t...

Inställningar ställföreträdare

Provisum Ställföreträdare Användarhandledning

Första gången en ny huvudman loggar in behöver kontaktuppgifter och preferenser kring notifikationer ställas in, se Figur 7. Här kan du också hålla dina kontaktuppgifter uppdaterade. Figur 7 - inställningar ställföreträdare

Startsida

Provisum Ställföreträdare Användarhandledning

När inloggningen är klar visas startsidan. På denna vy kan en till vänster under nyheter läsa information för överförmyndaren som är viktig för dig som ställföreträdaren att veta. På höger sida under meddelanden visas alla olästa meddelanden som du har att han...

Introduktion

Provisum Ställföreträdare Användarhandledning

Kom i gång med din redovisning Om du sedan tidigare har redovisat i Valter kommer dina löpande inkomster och utgifter att finnas där För det fall du är helt ny så kommer du första gången du loggar in få ange hur du vill få notifieringar om nya meddelande/hän...

Videomöten

samverka.sambruk.se

I Sambruks samverkansplattform går man till valet - Chat och Möten  Man möts då av en skärm som ser ut enligt nedan. För att starta ett videomöte kan man antingen välja en befintlig chat som man ser i listan till vänster eller så skapar man en ny genom at...