Skip to main content

Översikt

Sambruks digitala samverkansplattform som finns på samverka.sambruk.se är en installation av plattformen Nextcloud. Den driftas på servrar i Sverige hos företaget Vultr. Sambruk prenumererar på servertjänst från dem och driftmiljön är helt dedikerad till Sambruk och dess medlemmar. Personal från företaget Elestio, med säte på Irland, kan endast komma åt information i Sambruks miljö efter direkt godkännande av Sambruk personal vid specifika supportfrågor. Har du frågor kan du altid vända dig till Sambruk Support, du hittar information om hur HÄR

Nextcloud miljö innehåller följande delar:

 1. Fillagring - under detta val finns alla filer man lagrat, men man skapar och editerar även olika filer via denna funktion direkt i webbläsaren. Man kan skapa/uppdatera filer av typen "Word", "Excel", "PowerPoint" samt även olika typer av diagram såsom organisationsscheman och mindmaps.

  image-1675064691310.png 2. Chatrum
 3. Videomöten
 4. Aktiviteter och Listor
 5. Kalender
 6. Enkätverktyg
 7. Länk till av Sambruk utvecklade databaser - Den som har tillgång till dem får dedikerad information
 8. Konferens - länk till Sambruks plattform för samordning av konferenser och möten
 9. Dokumentation - En länk till den dokumentation du läser just nu

För att komma tillbaka till startbilden med dashboard enligt nedan så klickar man på trädet i övre vänstra hörnet.

image-1676457364144.png

När man loggat in på samverka.sambruk.se kommer en sk Dashboard upp, den ser ut som nedan.

image-1677750184629.png

De val som finns i Dashboarden finns även i topmenyn på sidan. Klickar man på Sambruksträdet kommer man till startsidan med Dashboarden.

image-1677750212780.png