Skip to main content

Centrala Processer Skolhuvudmän

Den centrala processen i Tjänstekollen illustreras nedan. Så snart en Resurs inte längre är Aktiv, på grund av att Leverantören förändrat tjänsten på något vis eller att lagstifning förändrats eller andra skäl, så får processen tas om.

  1. Skapa Resursbegäran och Resurs
  2. Bedöma Resurs
  3. Bedöma Resurs ur pedagogiskt perspektiv
  4. Arkivera Bedömning

 

1.Från Resursbegäran till Aktiv Resurs till Bedömning

2.Bedömma Resurs - detalj

Bedömning har nu status = Aktiv och delas med andra skolhuvudmän.

 

3. Bedöma Resurs ur pedagogiskt perspektiv

4.Arkivera Bedömning

Då en bedömning inte längre anses gällande kan en Skolhuvudman sätta den till status=Arkiverad och den är då inte längre gällande.

Man gör det enkelt genom att i verktyget välja att klicka på Arkivera till vänster om respektive Resurs.

Om man åter vill aktivera en Bedömning, går man till menyvalet Bedömningar och i listan med Ej Aktiva Bedömningar kan man klicka på Aktivera till vänster om den Bedömning man åter vill Aktviera.