Skip to main content

Roller

Tjänstekollen är uppbyggd runt ett antal roller, de redovisas i matrisen nedan.

 

Rollnamn Beskrivning Skapas av
CentralAdmin
 • Kan göra allt i systemet.
 • Kan skapa användare med alla andra roller.
 • Sambruk kansli(SuperAdmin)

Skol Admin

 • Kan se alla Resurser.
 • Kan skapa Bedömningar utifrån Aktiva Resurser.
 • Kan se andra skolhuvudmäns bedömningar.
 • Kan skapa nya användare för den egna Skolhuvudmannen.
 • Kan se pedagogiska bedömningar.
 • Kan läsa och skriva i Forum
 • CentralAdmin
 • SkolAdmin
Skola User
 • Kan se alla Resurser.
 • Kan skapa Pedagogiska Bedömningar utifrån Aktiva Resurser.
 • Kan se andra skolhuvudmäns bedömningar.
 • Kan se pedagogiska bedömningar.
 • Kan läsa och skriva i Forum
 • CentralAdmin, 
 • SkolAdmin
Leverantör Admin
 • Kan se alla egna Resurser
 • Kan skapa ny Resurser
 • Kan fylla i information om Resurser
 • Kan skicka Resurs till SuperAdmin för Aktivering
 • Kan skapa nya användare för den egna organisationen
 • Central Admin
 • Leverantör Admin
Leverantör User
 • Kan se alla egna Resurser
 • Kan skapa ny Resurser
 • Kan fylla i information om Resurser
 • Kan skicka Resurs till SuperAdmin för Aktivering
 • Central Admin,
 • Leverantör Admin
Leverantör Read Only
 • Kan se alla egna Resurser
 • CentralAdmin,
 • Leverantör Admin
Skola Read Only
 • Kan se alla egna Resurser och bedömningar
 • CentralAdmin, 
 • Skola Admin
Friskola Admin

Kan se alla Resurser.

 • Kan skapa Bedömningar utifrån Aktiva Resurser.
 • Kan skapa nya användare för den egna Skolhuvudmannen.
 • CentralAdmin
 • Friskola Admin
Friskola User
 • Kan se alla Resurser.
 • Kan se egna skolhuvudmanens bedömningar
 • CentralAdmin
 • Friskola Admin
Friskola Read only
 • Kan se alla egna Resurser och bedömningar
 • CentralAdmin
 • Friskola Admin