Skip to main content

Vad är en samverkansplattform?

En samverkansplattform består av flera olika delar som arbetar tillsammans för att underlätta kommunikation och samarbete. Dessa delar inkluderar:

 1. Dokumenthantering: En funktion som låter användare skapa, redigera och dela dokument med andra medlemmar på plattformen. Detta kan inkludera textdokument, spreadsheet, presentationer och andra typer av filer.

 2. Projekt- och uppgiftshantering: En funktion som låter användare skapa och hantera projekt och uppgifter. Användare kan tilldela uppgifter till andra medlemmar, sätta deadlines och hålla koll på framstegen.

 3. Chattrumsfunktion: En funktion som låter användare skapa och delta i chattgrupper för att diskutera olika ämnen och projekt.

 4. Forum: Forum är en mer avancerad funktion för dialog. I Sambruks samverkansplattform är den realiserad mha plattformen Discourse. Man loggar in genom SSO med samma konto som i Nextcloud.
 5. Videomötesplattform: En funktion som låter användarna mötas med ljud och bild och kunna dela sina skärmar, editera dokument i realtid och även chatta med varandra under mötet.
 6. Kalenderfunktion: En funktion som låter användare skapa och hantera händelser och möten, samt bjuda in andra medlemmar till dessa.

 7. Filhantering: En funktion som låter användare lagra och dela filer på ett säkert sätt, såsom bilder, videor och andra typer av media.

 8. Användarhantering: En funktion som låter administratörer hantera och administrera användarkonton, inklusive att tilldela roll och rättigheter.

 9. Säkerhet och åtkomstkontroll: Funktioner som säkerställer att endast auktoriserade användare har åtkomst till plattformen och dess funktioner, och att data är skyddade mot obehörig åtkomst.

Sambruks samverkansplattform innehåller allt ovan, men även:

 1. En eventplattform, konferens.sambruk.se, där kan man hantera olika typer av event som konferenser, seminarier och liknande. Det finns funktioner för att bjuda in, ta emot anmälningar och att dela presentationsmaterial. 
 2. Sambruks Förvaltningsmodell som beskriver hur förvaltning av föreningens olika förvaltningsobjekt ska fungera.
 3. Sambruks avtalsramverk SGM, Sambruk Gemensamt Material. SGM hanterar upphovs- och äganderättsfrågor för de immateriella tillgångar som ligger till grund för de olika förvaltningsobjekten.
 4. Sambruks kommunikationsplan som ger stöd i hur information flödar mellan föreningens olika parter och de externa parter föreningen samverkar med.