Skip to main content

Forum - forum.sambruk.se

Sambruk har lagt till en fullfjädrar forum funktion till sin samarbetsplattform, den finns på forum.sambruk.se och är baserad på plattformen Discourse.

Vi har sett till att man får sk Single-Sign-On, SSO; från Nextcloud (samverka.sambruk.se) till denna forum funktion, forum.sambruk.se.

Här kan olika grupper etablera olika forum och för att skapa ett forum här så samverkar man med hjalp@sambruksupport.se.

Nedan en bild av hur det kan se ut:

image-1709567362238.png