Skip to main content

Viktig information om - Filareor

Ta del av denna information - den är viktig!

 

Dels kan man ha egna personliga filareor och dels kan det finnas gemensamma.

De personliga är bara mappar som man skapar som vanligt, man kan även dela dessa mappar med andra inom samverkansplattformen, men även utanför. Det man måste vara medveten om är att:

Alla filareor som skapas av en användare raderas om den användaren tas bort från systemet, så även innehållet på dem naturligtvis.

Om man vill samverka med andra genom att dela filer med varandra ska dessa filareor skapas av Sambruk Support så att de ägs av en för det ändamålet dedikerad användare, en systemanvändare med namnet FileAreaAdmin, denna användare kan endast hanteras av Sambruk Support. För att skapa gemensamma filareor skickar man ett ärende till hjalp@sambruksupprt.se och beskriver namn och vem/vilka användare som ska ha adminrättigheter till denna filarea samt vilken/vilka grupper som ska ha skriv/läs/ta bort rättigheter till arean. Tilldelade användare kan tillåtas att dela rättigheter vidare i systemet om så önskas.