Skip to main content

Notifieringar

Varje användare kan göra ett antal val avseende notifieringar i samverkansplattformen.

VAD

VILKA KANALER

VILKA HÄNDELSER