Skip to main content

DigiCoach (DigidelCenter+SOC)

DigiCoacher som länken mellan personal – verksamhet - ledning

Rollen som DigiCoach handlar att driva utvecklingsarbetet kring digitala lösningar och teknik och medverka till att verksamhetens mål kring detta uppfylls. Det kan bl.a. ske genom att vara med på arbetsplatsträffar och prata digitalisering och uppmuntra kollegor att komma med idéer på för att underlätta och öka användningen av digitala verktyg.  

Stödja
Utbilda
Utveckla

I praktiken handlar det om att vara verksamhetens kontaktperson i arbetet med digitaliseringsfrågor. 

Alltså:
Stödja genom att
* Ge digital hjälp för ökad digital delaktighet och inflytande, vara ett stöd till i första hand dina kollegor men i förlängningen även till de som får insatser/vård. 
* Motivera vid förändring

Utbilda kollegor:
* Ta del av utbildning via DigidelCenter i Säter med eventuella uppföljningar  
* Medverka i nätverket för ”DigiCoacher” för att dela erfarenheter
* Ta ett extra ansvar vid kompetensutveckling för att vid behov kunna visa/lära kollegor

Utveckla
Omvärldbevaka, finns det något som kan vara intressant för din verksamhet
Vilka intresseområden finns i verksamheten?
Vad är dina kollegor intresserade av?
Utvecklingsområden - vad skulle din verksamhet behöva