Skip to main content

Bibliotek, Fixotek och DigidelCenter i Säter för barn och unga (2021-2022)

I den fjärde omgången av Stärkta bibliotek har vår målsättning varit att skapa möjligheter för barn och vuxna att ta del av varandras intressen och att hitta sätt att prata med varandra om både det som är roligt och utmanande och det som är svårt och ibland läskigt. Vi vill skapa hållpunkter i den digitala vardagen som ger utrymme, breddar vår kunskap och skapar trygghet tillsammans.

Värdet i att kunna mötas som människor, att få vara tänkande och kännande tillsammans och att från det växa som person är flera punkter som är viktiga att lyfta. Unga uppfattar tydligt avståndet i det filter som digitala tjänster kan innebära och behöver hitta sätt att kopplas samman med andra i sammanhang som skapar mening och delaktighet. Barn behöver också tydliga insatser som fungerar strukturerande kring lek, fantasi och skapande där utrymme ges för positiv verklighetsflykt och som kan vara en ventil för oro och stress. Föräldrar och andra vuxna behöver verktyg för att hitta ingångar till barn och ungas digitala världar och där kunna mötas.

För barn och unga går det analoga och digitala i varandra och här behöver vi som folkbibliotek hitta former för hur crossmedia kan användas i verksamheten. Vi vill utveckla folkbiblioteket som fysisk och digital plats för möjliggörande, lärande, skapande och demokrati. Satsningar på läsglädje och kunskapsskapande med kopplingar till en digital vardag där vi särskilt vill rikta våra insatser till barn och unga. Den digitala vardagen är flytande och flyktig och det är viktigt att hitta sätt att både navigera mediet och sin egen kompetenskontext.