Skip to main content

Fördelning av praoplatser

När ansökningsperioden för eleverna är slut går du vidare till detta steg.

Om din kommun inte använder platsbanken kan du hoppa över detta steg.

 

Om din skola delar praoperiod med en annan skola så kan det vara så att du inte har behörighet att fördela platserna till dina elever. Anledningen till detta är att du har endast behörighet till att ändra på elever i din skola.
Hör av dig till din samordnare i kommunen så kan de fördela platserna till alla elever för skolornas praoperiod, de kan ändra på alla elever i kommunen. Om din samordnare inte är tillgänglig kan du skriva till tillarbetslivet@sambruksupport.se så hjälper vi dig.

 

image-1669276318627.png

Gå in på "Elevers val" i vänstermenyn och klicka på "Reservera elevers val genom att fördela platserna så bra som möjligt".

 

image-1669276413017.png

På denna sida får du upp en lista på alla val varje elev har gjort.
Längst ned på sidan kan du välja ett av två sätt att fördela platserna och sedan klicka på "Reservera platser nu".

Alternativ 1 (standardval) fördelar platserna så gott det går baserat på rangordningen av deras val. Om flera elever sökt samma plats som första handsval lottas platsen ut till en av dem.
Alternativ 2 fördelar först platser till dem elever som gjort tillräckligt många val, sedan delar systemet ut platser till elever som gjort för få val. 
Standard är att eleverna behöver göra 6 val, men detta varierar mellan olika kommuner.

 

image-1669277705995.png

När du har klickat på "Reservera platser nu" kommer du till en sida med en lista på vilka platser eleverna har fått.

 

image-1669279436269.png

Om du vill se vilka elever som sökt platser men inte fått en plats reserverad kan du gå in på "Elevers val" och ""Reservera elevers val genom att fördela platserna så bra som möjligt" igen.
Eleven på bilden har inte fått en plats då de sökta praoplatserna gått till andra elever.

Ta gärna in eleven för samtal och hjälp dem med välja en ledig praoplats från platsbanken med din inloggning.