Skip to main content

Kontroll av mejlbekräftelse

På sidan "Praokort" kan du se status för mejlutskick. I mejlet som skickas ut till arbetsgivarna finns det en länk som de måste klicka på för att bekräfta att arbetsplatsen har läst mejlet och förstår att det kommer en elev på prao snart.

Till dem arbetsplatser som inte får en elev går det ett mejl med information om att det inte kommer en elev till dem och en länk för bekräftelse att de har läst mejlet.

image-1669724203347.png

 

image-1669724401086.png

Den första statusen kommer att ange när praokorten kommer att mejlas till arbetsgivarna.

image-1675842688351.png

När mejlen med praokorten har skickats ut ändras statusen till att arbetsplatsen ej bekräftat ännu.

image-1669726548130.png

När arbetsplatsen har bekräftat mejlet ändras statusen till "Bekräftat som läst". Du kan klicka på frågetecknet för att se när bekräftelsen kom in och från vilken mejladress.

 

[Bild kommer snart]

Om en arbetsplats inte bekräftat mejlet skickas det ett nytt mejl med en påminnelse två arbetsdagar senare.

 

image-1669727100293.png

Två arbetsdagar efter påminnelsemejlet går det ett mejl till ansvarig SYV på skolan om att arbetsplatsen inte har bekräftat att de har läst mejlet. 
I det här skedet är bäst att du tar kontakt med arbetsplatsen för att stämma av att de vet om att det kommer en elev på prao hos dem. Vanligtvis är det bara att arbetsplatsen missat att de behöver klicka på länken i mejlet.