Skip to main content

(Test av funktion!) Signering av praoplatser via BankID - Ej aktiv på sidan ännu!

Detta är en funktion som ännu ej är släppt på den skarpa sidan.
Ändringar kan komma att ske innan denna dokumentationssida uppdateras med ny information.
Den släppta funktionen kan se ut på ett annat sätt än testvarianten.

 

På elevens sida

 

image-1677238887252.png

Rutan på bilden är en liten förändring för att underlätta för elever att hitta pappersblanketten om den skulle behövas.
(Denna funktion är ej synlig för de kommuner som valt att elever inte får använda sig av pappersblanketten).

Arbetsplatsen fyller i det digitala formuläret som vanligt.

image-1677239218627.png

 

När de fyllt i formuläret kommer de sedan till bekräftelsesidan som tidigare behövdes skrivas ut.
Nu kan de signera med BankID via knappen till höger.

image-1677239455900.png

Klickar man på knappen kommer man till en tjänst från Svensk E-identitet för att signera med sitt BankID.
Den som signerar kan välja att skanna QR-koden eller knappa in sitt personnr. 

 

image-1677240207133.png

För arbetsplatser ser det ut så här när de signerar. Signeringen måste skrivas under med säkerhetskod.

 

image-1677239742836.png

På bekräftelsesidan kan man sedan se datum, klockslag och namn på den som signerat med BankID.

 

 

image-1677240240931.png

För en vårdnadshavare ser det ut så här.

 

image-1677239891408.png

Datum, klockslag och namn syns även när VH signerar.

image-1677240638539.png

Eleven kan logga ut från sidan och logga in närsomhelst och komma åt bekräftelsesidan från sin inloggning, så att eleven kan få sin plats signerad av arbetsplatsen och sedan kan gå hem och få signaturer av sina VH hemma.

 

 

På syv/samordnarens sida

image-1677241420392.png

På "Elevers val" kan syv/samordnare enkelt se vilka som har signerat praoplatsen digitalt.
(De kommuner som valt att en huvudman skall godkänna alla praoplatser kan godkänna dessa platser digitalt också!)

image-1677241856015.png

Klickar man på "Visa bekräftelse för underskrift" kommer man till samma sida som eleven kan komma åt från sin inloggning.

 

 

Om en part inte kan eller vill signera digitalt går det självklart att kombinera digital och fysisk signering på papper.