Skip to main content

Ändra leverantörsinformation

Leverantören kan själv ändra delar av den information man angett vid registreringen till Tjänstekollen.

Man väljer menyvalet "Leverantör" i vänstermenyn och menyvalet Ändra i den tabell som kommer fram

image-1705073898140.png

 

I formuläret som kommer fram kan vissa delar av informationen ändras, dock ej nationell hemvist eller landskod, detta beror på att denna information kan påverka GDPR bedömningen. Leverantören kan inte heller ändra bilagan med den överenskommelse leverantören accepterat vid registreringen till Tjänstekollen.

image-1705073838577.png