Skip to main content

Lägga in information om Resurs

Formuläret innehåller en hel del fält som ska fyllas i och är därför uppdelad på fem olika flikar när den skapas och visas.

Flikarna är:

  1. Basinformation
  2. Personuppgifter
  3. Kategorier av Personuppgifter
  4. Underleverantörer
  5. Övrigt

Varje flik i formuläret har en spara knapp som man måste klicka på för att spara informationen man fyllt i under den aktuella fliken.

När man tycker att man fyllt i all information korrekt så kan man skcika resursen till Central Admin för aktivering. Detta steg är en kvalitetssäkring så att informationskvaliteten i tjänsten håller en hög och jämn kvalitet. Det kan hända att Central Admin skickar tillbaka resursen till er som leverantör för att ändra eller komplettera med något. Då kommer det följa ett meddelande med tillbaka till er. Resursen dyker åter upp i listan på resurser at hantera och under den tabellen så kommer ett meddelande att finnas i tabellen under, en markering i resurstabellen visar att det finns ett meddelande. 

Ni korrigerar då i enlighet med meddelandet från Central Admin, lägger kanske till ett eget meddelande genom att klicka på Nytt meddelande - till vänster om det befintliga meddelandet så skapas automatiskt meddelandet upp kopplat till den aktuella resursen eller så väljer man knappen 

image-1699965203776.png

Och kan då välja vilken resurs man vill koppla meddelandet till.

Man klickar åter på Skicka för Aktivering och då meddelas Central Admin som kan aktivera resursen som då blir synlig för alla skolhuvudmän.

image-1699965057267.png

Formuläret på flikarna ser ut enligt nedan:

image-1699964675325.png

image-1699964702950.png

image-1699964763530.png

image-1699964790902.png

image-1699964816023.png