Skip to main content

E-post Notifieringar

Nedan en sammanstäälning över de notifieringar som finns i systemet. Denna lista är ännu inte komplett och flera av de i listan fungerar inte ännu!

Händelse Beskrivning Till Ok Period
Välkomstmail Skickas när en ny användare registrerar sig själv Ny användare J Direkt
Återställ lösenord När någon begär återställning av lösenord Utfärdande användare J Direkt
Reursbegäran hanterad Då en Resursbegäran har resulterat i att en Resurs skapats och satts till Aktiv så att den kan nyttjas för att göra en bedömning. Utfärdaren av Resurs Begäran N Direkt
Resurs Begäran Accepterad Då en utfärdad Resurs Begäran godkänts av Sambruk Admin Utfärdaren av Resurs Begäran N Direkt
Resurs Begäran Ej Godkänd Då en utfärdad Resurs Begäran ej godkänts av Sambruk Admin Utfärdaren av Resurs Begäran N Direkt
Resurser tillagda En sammanställning av nya Resurser en vecka bakåt Alla Skoladministratörer N Vecka