Skip to main content

Forum

Till Tjänstekollen hör en forumfunktion. Den nås dels inifrån Tjänstekollen via menyvalet Forum och dels direkt via forum.sambruk.se.

Anändare i de kommuner som tecknat avtal med Tjänstekolle kan själva registrera sig för ett konto och får då automatiskt tillgång.

För att kunna skapa kontot i forum.sambruk.se måste man först vara tilldelad ett konto i Sambruks samverkansplattform Nextcloud, den hittar man på samverka.sambruk.se. Om man inte har något konto där så tar man kontakt med hjalp@sambruksupport.se.

Man loggar sedan in i Tjänstekollen för att registrera sig för ett konto och går till menyvalet Forum, där finns en länk för att registrera sig som ny användare, användaren i forum.sambruk.se skapas automatiskt och man har sedan samma inloggningsuppgifter till både Nextcloud(samverka.sambruk.se) och Discourse(forum.sambruk.se)

Forumet innehåller tre olika huvudkategorier 

image-1707250190252.png

Tjänstekollen - får dialog om verktyget Tjänstekollen

Leverantörer - för dialog om olika leverantörer

Resurser - för dialog om olika digitala lärresurser och bedömningar av dessa,.