Skip to main content

Startsidan

 

Skolhuvudmän har en vänstermeny med följande val

image-1706888879641.png

 1. Resurser - innehåller information om alla aktiva och akriverade Resurser. Man kan filtrera och söka i de olika listorna. Från detta menyval kan man även skapa en begäran om information för en ny resurs, en resursbegäran.
 2. Bedömningar - valet fokuserar på att skapa, ändra, ta bort och arkivera bedömningar. 
 3. Leverantör - en lista med sökmöjligheter för de leverantörer som finns i Tjänstekollen.Skolhuvudmän, en sökbar lista på alla skolhuvudmän som använder Tjänstekollen.
 4. Användare - en lista med alla användare för den egna skolhuvudmanen, samt möjlighet för en Admin att skapa nya användare och att ändra och ta bort befintliga användare.
 5. Statistik - ett menyval som samlar olika statistik för resurser, bedömningar och annat.
 6. Dokumentation vilket leder till den dokumentation du just läser
 7. Forum vilket är en länk till det forum alla skolhuvudmän som nyttjar Tjänstekollen får tillgång till.
 8. Support - en länk till Sambruk Supports e-post.

Startsidan ser ut enligt nedan i sin helhet. Den innehåller tre olika flikar:

 1. Resursbegäran
 2. Aktiva Resurser
 3. Ej Aktiva Resurser

image-1705047014213.png

Under fliken Resursbegäran kan man se alla sina egna resursbegäran, men man kan även se alla andra skolhuvudmäns resursbegäran som är under behandling.

Då en resursbegäran är behandlad och en aktiv resurs skapats så syns den fortfarande i listan tills den skolhuvudman som begärt resursen klickar på Hanterad till vänster om resursen i listan.