Skip to main content

Skapa Resursbegäran

Gå till Startsidan

Där finns knappen 

image-1699959776591.png

Klicka på denna och fyll i formuläret enligt nedan:

 

image-1705047478748.png

För att ange leverantör så välj från listan med rubriken Leverantör. OM inte leverantören finns i den listan så skriv in namnet på leverantören i fältet med rubriken Ny Leverantör.

Ge så mycket information ni kan, om det är otillräckligt för att Cantral Admin ska kunna hantera begäran så återkommer hen med kompletterande frågor till er.

Resursbegäran dyker upp i listan enligt nedan om man klickar på Refresh.

image-1705047521210.png

Då en resursbegäran är behandlad och en aktiv resurs skapats så syns den fortfarande i listan tills den skolhuvudman som begärt resursen klickar på Hanterad till vänster om resursen i listan.