Skip to main content

Skapa Resursbegäran

 

image-1685451233645.png

image-1685021020654.png

image-1685021072208.png

 

  1. Klicka på menyalternativ Resurs Begäran i vänstermenyn.
  2. Klicka på den blå knappen Lägg till Resurs Begäran.
  3. Fyll i den information ni har om den efterfrågade Resursen. Observera att först söka efter Leverantören i fältet Leverantör högst upp till höger. Om den aktuella Leverantören inte finns, så skriv in Leverantörens namn i fältet Ny Leverantör, längst ned till vänster.
  4. Klicka på den blå Spara knappen.

Då Resurs Begäran är skapad syns den för er som Skolhuvudman dels på Startsidan och dels om ni väljer menyalternativet Resurs Begäran i Vänstermenyn.

En Resurs Begäran visas med en av fyra olika status:

  1. Issued - Utfärdad
  2. In Progress - Pågår, dvs Resursen är skapad och Leverantören håller på att fylla på information.
  3. Complete - Färdig, dvs en Resurs är registrerad och har status Aktiv, finns i listan för Resurser.
  4. Rejected - Avvisad, av någon anledning har Sambruk Admin avvisat Resurs Begäran, t.ex kanske den aktuella Resursen redan finns i databasen.

image-1685024060186.png