Skip to main content

Informations versioner

Då en skolhuvudman gjort en bedömning av en resurs så måste den information de grundat sin bedömning på finnas kvar som referens. Det innebär att man som leverantör inte kan ändra i information på en resurs som en gång aktiverats.

För att justera information på en befintlig resurs så kopierar man istället den aktiverade resursen. 

Det är då viktigt att man i fältet Ändringsnoteringar fyller i VAD som ändras i den nya Informations Versionen för den aktuella resursen.