Skip to main content

Informations versioner

Alla resursers informationer är kopplade till en informationsversion. När en leverantör behöver justera informationen om en aktiv resurs begär man att den ska öpnnas för ändring enligt nedan:

image-1705057407887.png

Då kommer status att ändras till Pågående och ni kan gå till fliken Resurser att hantera.

Ni väljer Ändra och beskriver era förändringar under fliken Infoversion noteringar, det är viktigt att ni där även anger ny informationsversion.

Man anger vad man avser förändra i informationen. Man kan redigera denna notering senare innan resursen åter skickas för aktivering.

image-1714040452876.png