Skip to main content

Begrepp

Begrepp Förklaring
Resurs

Den digitala lärresurs som ska bedömas. Resurs ska ses som synonymt med Tjänst. En Resurs har status Aktiv då den kan nyttjas för bedömning och den syns under Resurser i listan för en skolhuvudman då den har status Aktiv, inte annars.

 

Resursbegäran Förkortas RB. En anmodan från en Skolhuvudman för att skapa en ny Resurs i Tjänstekollen och att samla in information om denna.
Bedömning Den bedömning en skolhuvudman gör av en viss Resurs. En bedömning kan vara Aktiv eller Arkiverad. Alla skolhuvudmän kan ta del av de andra skolhuvudmännens genomförda bedömningar.
Bedömning Pedagogisk Den bedömning en skolhuvudman kan, men inte måste, göra av en Resurs ur ett pedagogiskt perspektiv
Forum Den plats i Tjänstekollen där skolhuvudmän kan föra en öppen dialog om Resurser, Leverantörer eller annat. Ej tillgängligt för Leverantörer.
Forumtråd En övergripande rubrik på en dialog, en tråd innehåller ett eller flera inlägg.
Inlägg En text som kommentar i en Forum tråd.
Infoversion En resurs är alltid kopplad till en Infoversion. Infoversionen hanterar olika versioner av den metadata som leverantören tilhandahåller om en reusrs. Funktionen hos resursen kan vara exakt densamma, men något i den underliggande IT-sturkturen t.ex. kan ha förändrats eller något relaterat till hanteringen av personuppgifter. Vad som förändrats beskrivs i kommentarer till respektive infoversion.
Bedömningsnotering En skolhuvudman kan till varje bedömning göra noteringar där man refererar till det ID nummer som finns på varje informationsfält kopplat till repsketive resurs. Skolhuvudmanen kan i varje enskilt fall välja om den aktuella noteringen ska vara intern eller publik, dvs visas endast för användare hos den aktuella skolhuvudmanen eller för alla skolhuvudmän som nyttjar Tjänstekollen.

Olika statusar på resurser vid olika händelser

Händelse
Status
Kommentar
När skolhuvumanen skapar en resursbegäran
Utfärdad
 
När en leverantör påbörjat ifyllnad av information
Pågående
 
När leverantören skickat till CentralAdmin för aktivering
Redo för Aktivering
 
När CentralAdmin skickar tillbaka en resurs för komplettering av leverantören
Pågående
 
När leverantören väljer att justera en resurs som är skickad för aktivering
Ändras från "Redo för aktivering" til Pågående
 
När CentralAdmin aktiverar en resurs så information blir tillgänglig för alla skolhuvudmän
Aktiv
 
När leverantören eller CentralAdmin väljer att arkivera resursen
Arkiverad