Skip to main content

Begrepp

Begrepp Förklaring
Resurs

Den digitala lärresurs som ska bedömas. Resurs ska ses som synonymt med Tjänst. En Resurs har status Aktiv då den kan nyttjas för bedömning och den syns under Resurser i listan för en skolhuvudman då den har status Aktiv, inte annars.

 

Resursbegäran Förkortas RB. En anmodan från en Skolhuvudman för att skapa en ny Resurs i Tjänstekollen och att samla in information om denna.
Bedömning Den bedömning en skolhuvudman gör av en viss Resurs. En bedömning kan vara Aktiv eller Arkiverad. Alla skolhuvudmän kan ta del av de andra skolhuvudmännens genomförda bedömningar.
Bedömning Pedagogisk Den bedömning en skolhuvudman kan, men inte måste, göra av en Resurs ur ett pedagogiskt perspektiv
Forum Den plats i Tjänstekollen där skolhuvudmän kan föra en öppen dialog om Resurser, Leverantörer eller annat. Ej tillgängligt för Leverantörer.
Forumtråd En övergripande rubrik på en dialog, en tråd innehåller ett eller flera inlägg.
Inlägg En text som kommentar i en Forum tråd.