Skip to main content

Centrala Processer

Detta är den centrala processen för att skapa en Resurs och att använda den för att göra en Bedömning

image-1699957365652.png