Skip to main content

Centrala Processer

Den centrala processen i Tjänstekollen illustreras nedan. Så snart en Resurs inte längre är Aktiv, på grund av att Leverantören förändrat tjänsten på något vis eller att lagstifning förändrats eller andra skäl, så får processen tas om.

  1. Skapa Resursbegäran och Resurs
  2. Bedöma Resurs
  3. Bedöma Resurs ur pedagogiskt perspektiv
  4. Då en bedömning inte längre anses gällande kan en Skolhuvudman sätta den till status=Arkiverad och den är då inte längre gällande.