Skip to main content

Bedöma Resurser

När en Resurs finns aktiv i Tjänstekollen kan man som Skolhuvudman utföra en Bedömning. Man gör det enligt nedan:

  1. Välj menyvalet Resurs från vänstermenyn.
  2. Ta fram den Reurs du vill bedöma och klicka på ikonen som ser ut som en pratbubbla, markerad med en röd pil i bilden nedan.
  3. En popup ruta öppnas enligt nedan.

image-1685025295063.png

Man kan i bedömningen nedan ange tre olika bedömningar:

  1. Approved - Godkänd
  2. Approved with Restriction - Godkänd med restriktioner
  3. Not Approved - Inte Godkänd

Det finns ett fält, Beskrivning, där man fyller i vad bedömningen baseras på samt ett fält Restriktioner, där man fyller i eventuella användningsrestriktioner.

Man kan även indikera status för personuppgiftsbehandlingsavtal

  1. PUB not needed - PUB avtal behövs inte
  2. PUB signed - PUB avtal behövs och finns underskrivet.
  3. PUB needed - PUB avtal behövs, men finns inte signerat.

Man klickar sedan på den blå Spara knappen.

image-1685025416339.png