Skip to main content

Bedöma Resurser

När en Resurs finns aktiv i Tjänstekollen kan man som Skolhuvudman utföra en Bedömning. Det finns tre vägar för att skapa en bedömning.

  1. Från listan med Aktiva Resurser kan man klicka på ett val till vänster om resursen Skapa Bedömning
  2. Från samma lista kan man klicka på knappen till höger i den undre listan med texten Skapa Bedömning.
  3. Från menyvalet Bedömningar och knappen Skapa Bedömning.

Om man väljer att skapa bedömningen utifrån listan med Aktiva resurser så behöver man inte välja vilken resurs bedömningen avser.

image-1699960282767.png

Man kan i bedömningen nedan ange tre olika bedömningar:

  1.  Godkänd
  2. Godkänd med restriktioner
  3. Inte Godkänd

Det finns ett fält, Motivering till beslut, där man fyller i vad bedömningen baseras på.  Det finns även ett fält för Restriktioner, där man fyller i eventuella användningsrestriktioner.

I formuläret enligt nedan skriver man in sin bedömning.

image-1699960547072.png