Skip to main content

Ångra begäran att aktivera

När en leverantör anser sig färdig för att få informationen om en resurs att bli tillgänglig för alla skolhuvudmän som använder Tjänstekollen så begär man att får den aktiverad. Det gör man genom att välja "Till Aktivering"

image-1705408724220.png

Om leverantören kommer på att man glömt något eller att man vill justera något efter att man skickat resursen för aktivering, finns en möjlighet att ånga sig. Gör då enligt nedan.

Välj  Action = "Ångra Aktiveringsbegäran" enligt nedan. Då kommer status att åter sättas till Pågående.

 

image-1706784158812.png